Agile - Hype of mentaliteit?

'Bedrijven moeten strategisch wendbaarder worden om te kunnen overleven’. Dit stelt Sjors van Leeuwen in zijn boek ‘Hoe Agile is jouw strategie’.

Tekst gaat verder onder de afbeelding
Agile | Blauw Research

Hij zegt: bedrijven moeten sneller inzicht hebben in welke externe ontwikkelingen van belang zijn, wat er speelt in markten en wat de veranderende wensen en behoeften van klanten zijn. Dat klinkt zeer relevant voor iedereen die zich met klantinzicht bezig houdt. Maar hoe zit het nu eigenlijk met agile, is het een hype, ben je agile door nieuwe werkmethodes te adopteren, of is het meer, een heel nieuwe mentaliteit? Termen als scrum en lean lijken onlosmakelijk verbonden met agile of toch niet? Hoog tijd voor een verkenning. verbonden te zijn.

Waarom wordt Agile nu zo omarmt? Darrel K. Rigby, Jeff Sutherland en Hirotaka Takeuchi schrijven in diverse artikelen het volgende: Ïnnovation is what Agile is about. Although the method is less usefull in routine operations and processes, these days most companies operate in a highly dynamic environment. Met ander woorden, een dynamische wereld vraagt om een andere manier van werken en organiseren. Voor grote en kleine concerns die zich direct op een agile manier zijn gaan organiseren (Spotify, Google, Zappos) lijkt het te werken. Agile is geschikt voor elke organisatie die wil versnellen. Dit is ook de reden dat grote partijen als ING agile werken hebben omarmd. Eneco heeft gekozen voor een agile en klantgedreven werkvorm die zorgt voor nieuwe energie in de commerciële organisatie. Andere bedrijven stappen bewust niet over omdat hun ritme al hoog ligt (bijv. in de FMCG) en een nieuwe werkwijze onvoldoende lijkt op te leveren. Anderen zijn nog aan het experimenteren met hun eigen ritme. Ze werken vooral bij projecten op een agile manier maar niet als totale organisatie. Hoe dan ook, veel bedrijven willen op een andere, snellere manier gaan werken om mee te kunnen bewegen met de dynamiek van de markt. Dat gaat, zoals bij de meeste veranderingen, niet vanzelf. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat agile moeizaam geadopteerd wordt. Redenen:

  • Het onvermogen om de cultuur van een organisatie te veranderen
  • Weerstand om te veranderen in het algemeen
  • Gebrek aan support van het management

Wat betekent dit?

Of je nu aan bureau of aan klantzijde werkt, je krijgt met agile te maken. En zoals bij elke verandering, kun je kiezen: is het een bedreiging of een kans. Duidelijk is dat de behoefte aan klantinzicht binnen agile werkende organisaties niet kleiner wordt, misschien zelfs wel groter. Maar de manieren om aan klantinzichten te komen zijn meer divers o.a. door de toenemende groei aan data, do-it-yourself tools en artificial intelligence technologieen. De tijd die men neemt om te verzamelen en te analyseren is korter, zeker als er gewerkt wordt volgens de scrum-methodiek. Dus kiezen marketeers en ontwikkelaars er vaak voor om zelf iets te testen in de markt. Ze vinden steun bij Eric Ries, die in zijn boek the lean start up’ pleit voor constante innovatie en het reduceren van ‘waste’. Alleen door innovaties aan de markt te toetsen, kom je er achter wat waarde creëert en wat waardeloos is. Met dit gedachtegoed lijkt de kennis over hoe je een test moet inrichten nauwelijks meer van waarde. Maar Ries zegt ook: ‘Om een goede toets te doen moet je inzicht hebben in wie je klanten zijn: ‘If we do not know who the customer is, we do not know what quality is’. Met andere woorden; binnen agile organisaties is er zeker ruimte voor professionals die de markt en de klant kennen en weten hoe je tot de beste inzichten komt. Maar het vraagt beslist om een andere aanpak en inzet van marktonderzoek. De vraag of marktonderzoek een rol kan spelen in agile werkende organisaties is eigenlijk niet relevant. De agile werkwijze biedt enorme kansen om de klant tijdens ontwikkelprocessen mee te laten denken, praten en creëren. Het is een nieuwe aanpak die heel veel kansen biedt. Tenminste, als je bereid bent je agile op te stellen. Open en flexibel en ready for change.

Agile, lean & scrum - wat is het?

Agile is ontstaan vanuit de IT, inmiddels wereldwijd toegepast in uiteenlopende organisaties waarvan in Nederland Sanoma, Eneco en ING de bekendste voorbeelden zijn van grote organisaties die volledig zijn overgestapt op deze nieuwe manier van werken. Het Engelse word ‘agile’ staat voor beweeglijk, behendig en lenig.

Een rondgang langs diverse partijen levert het volgende beeld op:

  • communities, social media and mobile
  • collaborations and speed with product development styles , like scrum

  • quick, last minute, chaos (esp. in larg(er) organisations)

  • geen geloof (gospel), zorg dat het past bij je organisatie

  • een hype

Kortom, de term agile levert veel spraakverwarring op, net als scrum en lean die vaak in een adem met agile worden genoemd. Je zou kunnen zeggen dat agile staat voor: een lenige manier van organiseren zodat een organisatie succesvol met de dynamiek in de markt mee beweegt.

Wikipedia zegt over scrum ' Scrum is een raamwerk voor agile management van te ontwikkelen producten en diensten. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire teams die in orte sprints (iteraties van vaste engte van 1-4 weken) werkende producten/diensten opleveren. Samenwerking, communicatie en teamgeest zijn hierbij sleutelwoorden.'

En lean wordt als volgt omschreven (op sixsigma.nl) Lean is een business-strategie en vooral een manier van werken waarbij alles en iedereen in de onderneming zich richt op het creeren van waarde voor de klant in alle processen. Hierdoor worden verspillingen geelimineerd.