Verenigingsbestuurders geven hun mening over invoering nieuwe wedstrijdvormen

Op basis van de input van bestuurders van voetbalverenigingen heeft de KNVB het proces van invoering van nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen vormgegeven.

Tekst gaat verder onder de afbeelding
Sport & Sponsoring | Blauw Research

De KNVB heeft bekend gemaakt dat pupillenvoetballers vanaf volgend seizoen gaan starten met het spelen in nieuwe wedstrijdvormen. Het doel van de nieuwe vormen is om te komen tot optimaal spelplezier en optimale ontwikkeling van jonge voetballertjes. Aan het plan is een uitgebreid onderzoek voorafgegaan in samenwerking met experts uit binnen- en buitenland, verenigingen, coaches, scheidsrechters, ouders en kinderen.

De invoering van de nieuwe wedstrijdvormen heeft consequenties voor voetbalverenigingen. De indeling van de velden verandert, er wordt in andere opstellingen gespeeld, teams moeten anders worden ingedeeld, etc. Voor verenigingsbestuurders kunnen dat ingrijpende obstakels zijn en daarom heeft de KNVB het initiatief genomen om verenigingen om input te vragen over het proces van invoering van de nieuwe wedstrijdvormen. Wat is wel en niet haalbaar en welke uitdagingen moeten worden overwonnen voordat de nieuwe wedstrijdvormen kunnen worden ingevoerd? Om die vragen te beantwoorden heeft Blauw Research onderzoek gedaan onder bestuurders van voetbalverenigingen.

Over het onderzoek

Voor het onderzoek zijn alle bestuurders van voetbalverenigingen uitgenodigd via e-mail. Verenigingen waarvan geen e-mailadres bekend was, zijn telefonisch benaderd. Uiteindelijk hebben ruim 2.000 mensen van 1.208 verschillende verenigingen de online enquête ingevuld. Deelnemers zijn bij een vereniging actief als (vice)voorzitter, secretaris, wedstrijdsecretaris, jeugdvoorzitter, technisch (jeugd)coördinator of (ander) bestuurslid.

Resultaten

Verenigingen blijken goed op de hoogte van de plannen van de KNVB. Een groot deel van de bestuurders heeft ook een bijeenkomst of pilot over de nieuwe wedstrijdvormen bezocht. Een ruime meerderheid (82%) kan zich bovendien vinden in de doelstelling van de KNVB om met de nieuwe wedstrijdvormen te streven naar optimaal spelplezier en ontwikkeling van kinderen. Wel zijn er zorgen over de haalbaarheid van invoering per volgend seizoen en zien bestuurders nog aandachtspunten die moeten worden opgelost voordat invoering mogelijk is.

Verenigingen zijn verdeeld over haalbaarheid

Ruim de helft van de verenigingen (55%) geeft aan dat het voor hen haalbaar is om de nieuwe wedstrijdvormen in het seizoen 2017/’18 in één keer volledig in te voeren. De andere helft heeft meer tijd nodig. De meerderheid van de verenigingen geeft dan ook de voorkeur aan het gefaseerd invoeren van de nieuwe wedstrijdvormen.

Voorkeur voor gefaseerd invoeren per categorie

Zes op de tien verenigingen (58%) zouden graag zien dat de nieuwe wedstrijdvormen gefaseerd worden ingevoerd, waarbij gestart wordt met bepaalde leeftijdscategorieën en het aantal categorieën vervolgens wordt uitgebreid. Aan verenigingen is ook gevraagd met welke leeftijdsgroepen zij het liefst zouden willen starten. Daaruit blijkt dat bijna negen op de tien verenigingen (89%) kiest voor (één van) de jongere leeftijdscategorieën (Onder 9 of jonger).

Hulp van de KNVB is noodzakelijk

Verenigingsbestuurders hebben nog wel veel vragen over de invoering van de nieuwe wedstrijdvormen en om de invoering mogelijk te maken hebben ze ondersteuning van de bond nodig. Ruim acht op de tien (81%) geven één of meerdere aandachtspunten aan waarop ze ondersteuning zouden kunnen gebruiken. Vaak gaat dat om opleidingen, vrijwilligersbeleid of collectieve inkoop. Het is dan ook niet verrassend dat vrijwel alle verenigingen (94%) het een goed idee vinden als de KNVB de collectieve inkoop van doeltjes (waarvan er straks meer nodig zijn) zou faciliteren.

Implicaties voor het proces van invoering

De resultaten van het onderzoek laten zien dat – ondanks dat meer dan de helft van de verenigingen aangeeft dat volledige invoering komend seizoen haalbaar is – de meerderheid van de verenigingsbestuurders het liefst ziet dat de KNVB de veranderingen in het pupillenvoetbal gefaseerd doorvoert. Daarbij rekenen ze op de steun van de bond om de nodige veranderingen bij hun vereniging te realiseren.

Het is goed om te zien dat de KNVB - mede op basis van de input die verenigingen hebben gegeven in het onderzoek - heeft gekozen voor gefaseerde invoering van de nieuwe wedstrijdvormen. Dit proces sluit aan bij de wensen van de meerderheid van de verenigingen. In het seizoen 2017/’18 wordt gestart met de categorieën O8 en O9. Het jaar daarop volgen dan de pupillen in de leeftijdsgroepen O10, O11 en O12.

Meer weten over Sponsoring & Sport?