Meer aandacht in het winkelschap voor FrieslandCampina

FrieslandCampina (FC) wil haar retailrelatie en -positie in de markt verstevigen met haar kaasproducten. Hiervoor heeft FC diverse innovatieve kaasverpakkingen ontwikkeld. Mede door onderzoek onder consumenten is bepaald hoe kansrijk de verpakkingsconcepten zijn om een gefundeerde go/no-go beslissing te nemen om zo de verdere ontwikkeling van het verpakkingsconcept voort te zetten.

Tekst gaat verder onder de afbeelding
Shopperonderzoek | Blauw Research

Onderzoek de verschillende gebruikscontexten
Het is belangrijk om bij verpakkingsontwikkeling de verpakking te beoordelen in al haar gebruikscontexten; in het schap (signalering), in de hand/winkelmand (beleving) en tijdens het daadwerkelijke gebruik (ervaring). Daarom is gekozen voor de volgende opzet van het onderzoek:

  • Vier focusgroepen van anderhalf uur op één dag (signalering, beleving). Hierbij hebben 22 consumenten fictief gewinkeld. De verpakkingen zijn uitgebreid bekeken en getest. FC heeft meerdere winkelschappen ter beschikking gesteld om een zo realistisch mogelijke winkelsituatie na te bootsen en een schap te kunnen bouwen in de huidige, en in de toekomstige situatie.
  • Een online research community (ervaring) van een week, waarbij ruim 50 consumenten de verschillende verpakkingen echt gebruikt hebben en hun ervaringen in tekst én beeld gedeeld hebben in de community.

Een beslissing over de nieuwe verpakking is genomen
Het onderzoek heeft geresulteerd in een no-go beslissing voor de voorkeursverpakking van FC, maar een go op een alternatief die de consument meer aansprak. Daarnaast heeft het onderzoek handvatten gegeven hoe deze verpakking meer aandacht in het schap kan genereren en hoe het gebruiksgemak vergroot kan worden. Observaties en foto’s van daadwerkelijk gebruik hebben hierin een belangrijke rol gespeeld. Tot slot heeft het onderzoek ook bevestigd wat de juiste locatie is voor de nieuwe verpakking en hoeveel men bereid is hiervoor extra te betalen.