Energie

De energiemarkt is continu in beweging. Door nieuwe technologieën en de beperkte houdbaarheid van fossiele brandstoffen wordt de roep om duurzame energiebronnen en energiebesparing steeds groter. Energieleveranciers veranderen mee en zien zich gesteld voor de uitdagingen rondom deze transities: hoe blijven wij relevant en behouden we onze klant?

Wij helpen energieleveranciers bij het realiseren van een klantgerichte aanpak, effectieve communicatie met de markt en het succesvol ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Marktonderzoek levert fundamenteel inzicht in consumentengedrag op en ons Voice of the Customer Programma biedt kennis over cruciale aspecten zoals klanttevredenheid, loyaliteit en retentie.

Inzicht in Tevredenheid, Loyaliteit en Retentie
Sinds de privatisering van de energiemarkt is de strijd om de klant in volle gang. En dankzij digitalisering heeft de klant steeds meer zicht op wat de markt te bieden heeft – de talloze vergelijkingssites wijzen hem expliciet op de voordelen van overstappen naar de concurrent. De uitdaging voor leveranciers is om deze klant toch te behouden en churn te reduceren. Blauw stelt Customer Experience Management centraal en helpt energiebedrijven inzicht te verkrijgen in tevredenheid, loyaliteit en retentie. Zo brengen wij door middel van Customer Journey Trajecten in kaart op welke momenten en manieren je het verschil kunt maken voor de klant. Wij meten daarnaast niet alleen de aanbevelingsintentie (NPS), maar ook het daadwerkelijke aanbevelingsgedrag van klanten. Enthousiaste klanten die hun enthousiasme delen zijn tenslotte de beste Superpromoters; zij dragen nieuwe klanten aan en zorgen dat je organisatie groeit.

Verbeteren van positionering en communicatie
Energieleveranciers verschillen in de basis niet veel van elkaar, ze leveren immers allemaal hetzelfde product: energie. Een consument merkt praktisch geen verschil tussen gas van leverancier A of van leverancier B. In de energiebranche is de impact van merk en communicatie groot; hiermee onderscheiden leveranciers zich. Communicatie onderzoek staat centraal bij het bepalen van de effectiviteit hiervan. Blauw helpt energiebedrijven met het verbeteren van de communicatie met de klant door communicatie-uitingen te testen, effecten van media-inzet te meten of sponsoring te evalueren. Dit doen we door conventionele (kwalitatieve en kwantitatieve) methoden te combineren met innovatieve impliciete meetmethoden, zoals facial coding en associatietechnieken.

Inzicht in doelgroepen, drijfveren en attitudes
Energiebedrijven worden gedwongen tot nieuwe product-marktcombinaties. Het aanbieden van nieuwe producten en diensten is een manier om klanten langdurig aan je te binden. Voorbeelden hiervan zijn de slimme thermostaten die leveranciers de afgelopen jaar in de markt hebben gezet, of vernieuwende samenwerkingen met winkels uit andere branches. Blauw helpt energieleveranciers richting te geven aan het ontwikkelen en evalueren van nieuwe en bestaande producten. Dat doen we door de klant zo vroeg mogelijk in het traject te betrekken, bijvoorbeeld d.m.v. Foresight Streaming en hiermee inzicht te geven in doelgroepen, drijfveren en attitudes. Maar ook door in kaart te brengen waar latente behoeftes liggen en hoe daarop ingespeeld kan worden.

Tot onze klanten behoren oa:

Eneco
ENGIE
Nuon

Onze cases:


Ons Energie team: