Foresight

Anticiperen en snel kunnen schakelen zijn cruciale vaardigheden voor organisaties die succesvol willen zijn en blijven. Om de concurrent continu een stap voor te zijn -of juist op de voet te kunnen volgen- zijn foresights onontbeerlijk. Het is van groot belang te kunnen inschatten hoe de markt zich gaat ontwikkelen en in welk tempo. Daarvoor is begrip van de toekomst nodig.

Foresight is een vrij nieuw vakgebied. De toegevoegde waarde ervan is enorm! Daarom is het vakgebied Foresight één van de strategische pijlers van Blauw.

Binnen dit vakgebied bieden we een aantal platforms en tools die organisaties helpen om structureel vorm te geven aan foresight in de organisatie.

Ontdekken hoe onze tools jou kunnen helpen? Download het rapport 'Hoe future proof is Marketing Nederland?' of vraag het ons.