Claim test (MaxDiff)

Om je communicatie zo optimaal mogelijk in te zetten kun je met een Claim Test achterhalen welke (combinatie van) USP’s, claims en productkenmerken het meest aantrekkelijk zijn voor jouw doelgroep. Je kunt je doelgroep immers niet alles tegelijk over je product vertellen, maar wilt wel beginnen met het belangrijkste.

Met behulp van TURF-analyse achterhalen we met welke combinatie van claims een zo groot mogelijk bereik kan worden gerealiseerd. Dat wil zeggen: voor zoveel mogelijk consumenten een aantrekkelijke claim in je communicatie. Vaak zien we dat dit geen combinatie is van claims die voor de hele doelgroep het meest aantrekkelijk zijn. Juist door een afwijkende claim mee te nemen kan in veel gevallen een subgroep worden bereikt die je anders niet had aangesproken. In het voorbeeld hieronder wordt bijvoorbeeld de grootste groep bereikt door claim 1, claim 3 en claim 8 te combineren.