Nederland loopt voorop als het gaat om de adoptie van mobile devices. Eén derde van de vragenlijsten wordt op mobile devices ingevuld. Bijna driekwart van de Nederlandse consumenten beschikt over een smartphone. Dit biedt kansen, maar beperkt ook wat je in een vragenlijst kunt stellen. Om de kansen die dit biedt voor onze opdrachtgevers goed te benutten is het van belang om ons bewust te zijn van het “kleine scherm”. Het kleine scherm heeft niet alleen impact op de manier waarop vragenlijsten moeten worden ontworpen. De uitnodigingsmail voor het onderzoek moet natuurlijk ook afgestemd zijn op het smartphonescherm. Bij het maken van een mobile template geldt dat de meester zich toont in de beperking.


De uitnodigingsmail
Hou de uitnodigingstekst kernachtig en direct en richt je vooral op een “call to action”. Probeer overbodige of dubbele informatie te voorkomen.

  • Om het klikken naar een vragenlijst makkelijk te maken moet er veel lege ruimte worden opengelaten rondom de link of de button. De respondent zal namelijk met zijn duim lastiger kunnen mikken dan met de muis.
  • Gebruik een groot lettertype om de leesbaarheid op een klein scherm te optimaliseren.
  • Minimaliseer het gebruik van plaatjes in de mail. Plaatjes worden vaak geblokkeerd en ze maken de verbinding langzaam.

Vragenlijst ontwerp

  • Hou je vragenlijst kort en krachtig.
  • Probeer vraagteksten mobile friendly en dus kort op te stellen.
  • Vermijd bepaalde vraagtypen.
  • Vermijd de noodzaak om te scrollen, maar gebruik ook de ruimte die je hebt optimaal

De belangrijkste tip voor zowel opdrachtgever als onderzoeker is erg voor de hand liggend; test je vragenlijst altijd zelf op een smartphone.

De verschuiving van online naar de mobiele respondent zal steeds verder doorzetten. Het is een gezamenlijke uitdaging van opdrachtgever en bureau om de switch naar mobiel geschikte vragenlijsten te maken. Wij zijn overtuigd van de enorme kansen in mobile research en kunnen je helpen bij mobile vragenlijstonderzoek..


Meer weten?