NPS Game is een interactief spel dat helpt te bepalen wat relevant is als je met NPS® wilt starten, maar ook helpt om oplossingen te vinden voor uitdagingen waar je bij de implementatie van de Net Promoter Score tegenaan kunt lopen. NPS Game is een bordspel, waarin teams tegen elkaar strijden. Onder begeleiding van een facilitator van Blauw moeten de teams onder tijdsdruk vragen beantwoorden en opdrachten uitvoeren.

Het spel bevat een diversiteit aan vragen over (super)promoters, passives en detractors. De teams strijden tegen elkaar om de meeste kennis en de beste ideeën. Door slim gebruik te maken van tijdsdruk en (speelse) competitie worden spelers uitgedaagd hun gevoel en intuïtie te gebruiken, terwijl remmingen en rationalisaties tegelijk worden tegengegaan

Het spel bestaat uit twee fases. In de eerste fase is het doel zoveel mogelijk kennis te verzamelen over NPS®. In de tweede fase wordt de verzamelde informatie vertaald naar nieuwe ideeën of oplossingen die de opzet dan wel implementatie van NPS® vergemakkelijken. De output van het spel kan gebruikt worden om verder vorm te geven aan het NPS® beleid.

Wil je ook een stap maken naar een klantgedreven organisatie?