Persona profielen

Om de klantreis in kaart te brengen is het goed om gebruik te maken van ‘archetypes’ die bepaalde klanttypen vertegenwoordigen: persona’s. Een persona is een manier om een ideale klant in beeld te brengen en klantgroepen intern tot leven te brengen.

Dit doen we door de persona gedetailleerd en levensecht te omschrijven voor verschillende groepen klanten. De aanname hierbij is dat verschillende persona’s verschillende klantreizen afleggen. Zo breng je focus aan in de klantreis die je in kaart brengt.

Iedere persona krijgt een naam en leeftijd, we schetsen de thuissituatie en benoemen het mediagebruik en hobby’s. Met een ‘empathie map’ brengen we in kaart wat de persona denkt, voelt, hoort, ziet, zegt, doet en waar de pijn en het verlangen zit. Aangevuld met een persoonlijke quote, en een beschrijving van houding en gedrag. Daarbij proberen we het zo specifiek mogelijk te maken, want alleen zo krijg je gerichte oplossingen.

Meer weten?