Predictive Market Simulations

Wanneer je een product in de markt gaat zetten wil je graag weten wat de verwachte opbrengsten zijn en welke investeringen daarvoor nodig zijn. Met ‘Predictive Market Simulations’ geven wij op een modelmatige manier inzicht in de opbrengstenkant van de businesscase. Door rekening te houden met trends in de markt, door te kijken naar omliggende landen en door in te zoomen op voorlopers projecteren we dit naar de toekomst. De toekomst is echter onbestendig, en sommige ontwikkelingen gaan sneller of juist langzamer dan verwacht. Daarom houden we in onze aanpak altijd rekening met verschillende scenario’s.