Superpromoter onderzoek

Superpromoters doen aanbevelingen of worden door anderen gekopieerd. Het aanstekelijke enthousiasme van de superpromoter is voor organisaties van groot belang. Zijzorgen voor de aanwas van nieuwe klanten en voor groei van de omzet. Bovendien zijn superpromoters ideale co-creators en motiveren ze ook je medewerkers.

Door een Superpromoter onderzoek geven wij je organisatie inzicht in wie je Superpromoters eigenlijk zijn. Maar het belangrijkste is dat het onderzoek inzicht geeft in de motivatie waarom zij zo enthousiast zijn over je organisatie of merk en dit enthousiasme ook delen en hiermee invloed uitoefenen.

Vanuit het klanttevredenheids- of NPS® onderzoek benaderen wij de meest tevreden of aanbevelingsgeneigde klanten opnieuw. Op basis van de resultaten wordt ook duidelijk wat voor typen Superpromoters je organisatie heeft en hoe die zich tot elkaar verhouden. En ook hoe je het doet tov bedrijven binnen jouw branche (benchmark)