Blauw stelt Privacy Officer aan

16 februari 2016

In marktonderzoek wordt vaak gebruik gemaakt van privacygevoelige informatie. Soms wordt gebruik gemaakt van persoonsgegevens om klanten van onze opdrachtgevers uit te nodigen.

Soms worden persoonsgegevens juist in onderzoek verzameld om bepaalde analyses mogelijk te maken waarvan de resultaten vervolgens geaggregeerd en anoniem worden teruggekoppeld aan opdrachtgevers.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en De Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek bevatten de richtlijnen waaraan onderzoekers zich dienen te houden bij de verwerking van persoonsgegevens. Ondanks dat deze spelregels bij elke onderzoeker aan klant- en bureauzijde bekend zouden moeten zijn, zijn de veelal juridische teksten niet altijd makkelijk te doorgronden.

Per 1 januari zijn de richtlijnen inzake privacy aanzienlijk aangescherpt. De Wbp is aangepast en het College Bescherming Persoonsgegevens heeft een naamsverandering ondergaan. Als Autoriteit Persoonsgegevens heeft deze instantie voortaan een handhavende rol met als ultieme instrument de mogelijkheid om flinke boetes uit te delen (tot €810.000 per overtreding). Tevens is er een verplichting voor Verantwoordelijken om datalekken voortaan binnen 72 uur te melden bij de autoriteit.

Deze aanpassingen vereisen dat onderzoekbureaus nog zorgvuldiger omgaan met de bescherming van privacy van deelnemers aan onderzoek. En dat deze maatregelen bijvoorbeeld worden vastgelegd in duidelijke bewerkersovereenkomsten tussen Verantwoordelijke en Bewerker. Per 1/1/2016 is Ivo Langbroek aangesteld als Privacy Officer. Ivo heeft hiervoor een speciale opleiding gevolgd om op de hoogte te zijn van de nieuwste richtlijnen op privacy gebied. Blauw werkt daarmee volgens de nieuwe normen, en kan haar klanten ook goed adviseren op dit gebied. Mocht je een specifieke privacy vraag willen stellen, aarzel dan niet contact op te nemen met hem op 010-4000900 of via Ivo.langbroek@blauw.com