Whitepaper 'Het belang van Foresights'

30 november 2017

Foresight: een boeiend thema. Foresight gaat over de toekomst. En die is complex. Reden des te meer om met foresight aan de slag te gaan.

In de wereld van producten, marketing, innovatie en business modellen is foresight nodig om continu op de hoogte te zijn van ontwikkelingen en daar direct op te kunnen acteren.

Bij Blauw Research hebben we Foresight als een van onze strategische pijlers benoemd. Dit vakgebied is binnen Marketing Intelligence nog onderbelicht. En dat is zonde. Naast dat we een aantal mooie diensten hebben op het gebied van Foresight, Foresight Streaming en Foresight Modelling, hebben we recentelijk een whitepaper gepubliceerd.

Deze whitepaper gaat in op waarom Foresight noodzakelijk is, wat het nu eigenlijk precies is en hoe het zich verhoudt tot andere vormen van toekomstdenken.