Hoe Edith Koning Willem-Alexander ontmoette...

19 oktober 2016

Graag blikken we met je terug op een succesvolle SMART Up! Het record aantal aanmeldingen bleek een voorbode voor een geslaagd event.

Sprekers Anke Bergmans en Christian de Jong van Blauw Research wisten de deelnemers vanaf minuut één te boeien met hun waargebeurde verhaal over hoe Edith, marktonderzoeker bij de Belastingdienst, aan tafel wist te komen bij Koning Willem-Alexander.

Hoe haar dit lukte? Door Storytelling!

De case van de Belastingdienst stond tijdens de gehele workshop centraal en bewees hoeveel impact een krachtige story heeft. Anke en Christian namen ons aan de hand mee en in een viertal opdrachten maakten de deelnemers kennis met Storytelling. Tijdens elke opdracht werd een van de vier onderdelen van Storytelling behandeld. Zo leerden zij ons dat een krachtig verhaal begint met drafting the story. Bijvoorbeeld door het schetsen van karakters en het toevoegen van verschillende emoties. Een van de groepjes liet ons kennismaken met Harry, Kees en Jan. Alle drie Belastingdienst medewerkers die op een dag wel iets heel geks meemaakten. Niet alleen vielen hun computerschermen uit, daarna verschenen er webcambeelden van burgers die bezig waren hun Belasting aangifte online te doen. Man, man, man, dit overviel hen wel. Ze zagen moedeloze en angstige blikken en bespeurden ook een beetje wantrouwen. Dat zetten hen wel aan het denken. Aangifte doen is toch een fluitje van een cent?

Een volgende stap in het Storytelling proces is telling the story. Waarbij de kracht ligt in het weglaten van details. Less is more en dit helpt enorm bij het vertellen van het verhaal. Stel jezelf hierbij de vraag: ‘wat moet men onthouden van mijn verhaal?’ Visualiseren is hierbij key. Een groepje vatte hun boodschap krachtig samen in de volgende tekening. Links op het papier zagen we een getekende lift die jou moeiteloos naar boven brengt. Deze lift staat symbool voor hoe de Belastingdienst denkt dat burgers het aangifteproces ervaren. Daarnaast staat een ellendig lange trap getekend vol gevaren en obstakels (denk aan een haai, een enorme stapel papier, een ravijn). De trap laat zien hoe burgers het aangifteproces in werkelijkheid ervaren. Die kwam wel even binnen. Oké, en dan. Je hebt een rond verhaal, de boodschap komt over, maar hoe zorg je er nu voor dat het verhaal verankerd raakt in de organisatie?

Stap 3: anchoring the story. Door het ze zelf te laten ervaren! De groepjes gingen na een stukje theorie over deze derde stap vol enthousiasme aan de slag. De output werd steeds creatiever. De emoties die de Belastingdienst en belastingaangifte doen oproept, werden haast pijnlijk duidelijk toen een van de deelnemers aan de rest van de groep liet weten zo direct iemand uit te kiezen om voor de hele groep I will always love you van Whitney Houston te gaan zingen. Van die mededeling werd niemand blij. Het bleek wel een treffende metafoor van hoe het voor sommige burgers voelt om aangifte te doen.

Tot slot, de impact van je verhaal wordt vergroot wanneer het lukt om het verhaal zichzelf verder te laten brengen: unleashing the story. Aan wie moet je jouw verhaal vertellen zodat het verhaal zelf gaat leven. Netwerken is key!