Onderzoek Brand Sounds

18 september 2018

Sterk herkenbaar zijn is van groot belang, concludeert Byron Sharp, en veel merken gaan onverantwoordelijk om het hun brand assets. In het boek Building Distinctive Brand Assets lees je daar meer over en wordt er specifiek gewezen op Brand Sounds. Het belang van Brand Sounds wordt naar verwachting groter, vandaar dat wij er onderzoek naar hebben gedaan.

Het onderzoek toont aan dat brand sounds in Nederland een lage herkenning hebben. Op een paar uitzonderingen na (3 van de 35) worden de merken slechts door minder dan de helft van de consumenten correct genoemd nadat ze de brand sound ervan gedurende 3 seconden hebben gehoord. Bovendien is er sprake van merkverwarring. Er zijn maar liefst 20 merken waarvoor geldt dat er vaker een ander merk wordt genoemd, dan het merk zelf.

Meer weten over het Brand Sounds onderzoek?