Pricing test

SPRINT test nu ook prijselasticiteit! Benieuwd voor welke prijs je product het meeste omzet gaat genereren? Vraag dan één van onze prijstesten aan of voeg je prijsvraagstuk als module toe aan een andere test – zoals bijvoorbeeld je concepttest.

We hebben twee verschillende prijstesten aan ons porftfolio toegevoegd:

  • Van Westendorp prijsmeter
  • Gabor Granger

Beide testen zijn voor verschillende doeleinden in te zetten. Het uitgangspunt is dat je met deze testen prijselasticiteit en prijsoptimalisatie test.

Van Westendorp prijsmeter

Deze test geeft antwoord op de vraag in welke prijsrange je je product of dienst het beste in de markt kunt zetten. Door middel van vier vragen wordt achterhaald welke prijs consumenten, te goedkoop, goedkoop, duur en te duur vinden.

Voordelen: Ook wanneer consumenten je product/dienst niet zelf willen aanschaffen kunnen ze via deze test beoordelen of een bepaalde prijs (te) hoog of juist (te) laag is.

Nadelen: Niet geschikt om je marktpotentie te bepalen, want deze test houdt geen rekening met concurrerende producten.

Gabor Granger

Deze test geeft je snel inzicht in voor welke prijs je je marktaandeel en omzet kunt maximaliseren.

De respondent krijgt meerdere keren de vraag voorgelegd of hij/zij het product voor prijs X zou aanschaffen. Het antwoord bepaalt de prijs die wordt voorgelegd bij de volgende vraag. Wanneer de respondent het niet wil aanschaffen dan daalt de prijs, wil men het wel aanschaffen dan stijgt de prijs.

Voordelen: Kan gebruikt worden om het prijspunt voor maximale omzet te schatten

Nadelen: Wordt alleen voorgelegd aan respondenten die aankoopintentie hebben, dus bij nicheproducten is het lastiger en duurder om genoeg respondenten te vinden.

Meer weten?


Of neem contact met ons op: