Meer weten over het gebruik van Tellet in onderzoek?

Binne Heida
Business Lead Product Development
Nieuws
26/2/2024

Kunstmatige intelligentie (AI) inzetten als moderator

Tellet is een tool om met behulp van AI gedetailleerde en op maat gemaakte interviews af te nemen. Wij hebben Tellet toegepast bij onze eigen klanten om te horen hoe zij denken over de inzet van AI voor consumenten inzichten.

Tijdens de interviews heeft Tellet een aantal onderwerpen aangeboord, en elke keer een verdiepende vraag gesteld. Twee van de onderwerpen zijn: Voor welke businessvragen zijn consumenteninzichten nodig, en vervolgens, hoe kan AI hierbij helpen:

Businessvragen voor klant- of consumenteninzichten

Er wordt gesproken over verschillende businessvragen waarvoor klant- of consumenteninzichten nodig zijn:

  1. Er wordt verwezen naar campagne-gerelateerde vragen, zoals "Hoe beoordeelt de doelgroep deze campagne?"
  2. Er wordt gesproken over vragen met betrekking tot klant- en medewerkerstevredenheid, met specifieke focus op samenwerking en teamcultuur.
  3. Er wordt vermeld dat enkele businessvragen binnen de organisatie gaan over de kracht van het merk ten opzichte van de concurrentie, en hoe klanten hun ervaring met het bedrijf beleven.

Hoe kan AI helpen?

Respondenten staan open voor het idee dat AI kan helpen bij het verkrijgen van betere consumenteninzichten, hoewel ze op dat moment nog niet echt een idee hebben hoe AI hieraan zou kunnen bijdragen. Echter, er wordt wel aangegeven dat AI mogelijk kan helpen bij het opstellen van betere vragen, wat kan leiden tot diepgaandere inzichten. Daarnaast wordt AI gezien als een potentieel instrument om consumenteninzichten te verkrijgen die bijdragen aan een beter begrip van klantloyaliteit en klanttevredenheid. Met name wordt opgemerkt dat AI kan helpen bij het efficiënter verzamelen van kwalitatieve inzichten voor campagneontwikkeling, waarbij het menselijke onderzoekers ondersteunt en hen meer tijd geeft om zich te richten op het waarde bepalen van de verzamelde data. Ook wordt aangegeven dat AI kan worden ingezet voor het analyseren van open antwoorden, het identificeren van thema's en het coderen van antwoorden, wat kan leiden tot een beter begrip van consumentengedrag en -voorkeuren.

Fragmenten van een gesprek:

Tellet:
Heb je een idee hoe AI bij kan dragen om betere consumenteninzichten te krijgen en zo ja, hoe dan? 😊”

Ingesproken reactie:
“Vooral in de analyse van open antwoorden, om thema's terug te vinden en om open antwoorden te analyseren. Zowel schriftelijk als blijkbaar ook ingesproken berichten.”

Tellet:
“Dat klinkt veelbelovend! Kan je een voorbeeld geven hoe AI de analyse van open antwoorden in jouw werk zou kunnen verbeteren of versnellen?”

Ingesproken reactie:
“Dat zou kunnen door door te vragen, en waarbij in de analyse vooral door naar thema's te zoeken en om de antwoorden te categoriseren en coderen.”

Wil je zelf ervaren hoe Tellet werkt?

Scan deze QR code met je telefoon en je gaat in gesprek over het onderwerp vakantie

Uitgelichte

expertise(s)

Meer weten over het gebruik van Tellet in onderzoek?

Binne Heida
Business Lead Product Development
Binne Heida