Energie

Hoe blijf je als energieleverancier relevant en zorg je dat je onderweg geen klanten kwijtraakt?

De energiemarkt is voortdurend in beweging. Door nieuwe technologieën en de beperkte houdbaarheid van fossiele brandstoffen wordt de roep om duurzame energiebronnen en energiebesparing steeds groter.

Wij helpen energieleveranciers bij het realiseren van een klantgerichte aanpak, effectieve communicatie met de markt en het succesvol ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Wat zou het voor jouw bedrijf betekenen als je klanten weet te behouden en nieuwe klanten aantrekt?

Wij zijn trots op onze klanten

Over

Energie

Klantonderzoek: Inzicht in tevredenheid, loyaliteit en retentie

Sinds de privatisering van de energiemarkt is de strijd om de klant in volle gang. En dankzij digitalisering heeft de klant steeds meer zicht op wat de markt te bieden heeft. Talloze vergelijkingssites wijzen hem expliciet op de voordelen van overstappen naar de concurrent. De uitdaging voor leveranciers is om deze klant toch te behouden en churn te reduceren.

  • Marktonderzoek levert fundamenteel inzicht in consumentengedrag op en onze Customer Experience onderzoeken geven inzicht in tevredenheid, loyaliteit en retentie.
  • Zo brengen wij door middel van Customer Journey onderzoeken in kaart op welke momenten en manieren je het verschil kunt maken voor de klant.

Communicatieonderzoek: verbeteren van positionering en communicatie

Energieleveranciers verschillen in de basis niet veel van elkaar, ze leveren immers allemaal hetzelfde product: energie. Een consument merkt praktisch geen verschil tussen gas van leverancier A of van leverancier B.

Wil je je als energieleverancier onderscheiden van de rest?

Merk en communicatie hebben een enorme impact op je onderscheidend vermogen.

  • Communicatieonderzoek staat centraal bij het bepalen van de effectiviteit hiervan. We helpen energiebedrijven met het verbeteren van de communicatie met de klant door communicatie-uitingen te testen, effecten van media-inzet te meten of sponsoring te evalueren.

Dit doen we door conventionele (kwalitatieve en kwantitatieve) methoden te combineren met innovatieve impliciete meetmethoden, zoals face reading en associatietechnieken.

Marketing Strategy en Product Development: inzicht in doelgroepen, drijfveren en attitudes

Energiebedrijven zijn steeds bezig met nieuwe product-marktcombinaties. En dat is niet voor niks.

Wat levert het op wanneer je klanten langdurig aan je weet te binden door het aanbieden van nieuwe producten en diensten?

Voorbeelden hiervan zijn de slimme thermostaten die leveranciers in de markt hebben gezet, of vernieuwende samenwerkingen met winkels uit andere branches.

Blauw helpt energieleveranciers richting te geven aan het ontwikkelen en evalueren van nieuwe en bestaande producten. Dat doen we door de klant zo vroeg mogelijk in het traject te betrekken, bijvoorbeeld door inzicht te geven in doelgroepen, drijfveren en attitudes. Maar ook door in kaart te brengen waar latente behoeftes liggen en hoe daarop ingespeeld kan worden.

Wil jij ook onderzoek doen in de energie branche?

Pascal Den Hertog
Research Consultant Communicatie
Pascal Den Hertog