Co-creatie

Co-creatie onderzoek richt zich op de dialoog met de consument. Wij betrekken de eindgebruiker van je product of dienst in het ontwikkelproces.

In onze co-creatie onderzoeken plaatsen wij de consument niet op de stoel van de ontwikkelaar of designer. We zoeken naar samenwerking om zo tot een meerwaarde te komen.

C-creatie onderzoek Blauw Research
Over
Co-creatie

Het eindproduct of de dienst zijn niet meer de centrale focus maar de ervaringen met het product of de dienst staan centraal. Voor onderzoek betekent dit niet meer louter het evalueren van gegeven concepten maar het exploreren van ervaringen. Hierbij kan in het kader van onderzoek gedacht worden aan:

  • het bijhouden van dagboeken
  • het maken van collages
  • het tekenen van een mindmap
  • het uitwerken van opdrachten in workshops
  • consumer safari’s
  • het maken van filmpjes of foto’s om ervaringen vast te leggen
  • het werken met online bulletin boards en andere tools
  • het samenwerken in sociale netwerken om ervaringen en ideeën te delen met anderen.

Het gaat om het contact tussen bedrijf en consument op een wijze die waarde toevoegt aan de beleving (voor beide partijen). Co-creatie onderzoek moet niet gezien worden als een proces waarbij de consument op de stoel van de ontwikkelaar of designer gaat zitten. Maar als een tool om in samenwerking tot meerwaarde te komen.

Blauw faciliteert ontmoetingen waarin bedrijf en klant samenwerken. Co-creatie kent opeenvolgende cycli en is zo een continu proces waarin innovatie gestalte kan krijgen. In nauwe samenwerking met de opdrachtgever kan een programma opgesteld worden waarin een plan van aanpak ontwikkeld wordt.

Aan de slag met co-creatie in onderzoek?

Nienke Vreugdenhil
Research Consultant Product Development
Nienke Vreugdenhil