Publieke domein

De rol van overheden is aan een belangrijke herdefinitie toe. Beleidsambtenaren, onderzoekers en communicatiespecialisten binnen het publieke domein hebben te maken met ingrijpende trends en ontwikkelingen binnen de sector.

De samenleving verandert naar een participatiesamenleving, waarin iedereen die dat kan verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leven en omgeving, zonder hulp van de overheid. Tevens spelen sociale netwerken zoals Twitter, Facebook en LinkedIn een centrale rol spelen in de netwerkmaatschappij.

Zelfredzaamheid van de burger en de multimediale samenleving zijn ontwikkelingen waar overheden hun beleid en hun dienstverlening op moeten inrichten. Via diverse onderzoeksmethoden bieden we inzichten waarmee we jouw beleid helpen vormgeven en inkleuren.

Wij zijn trots op onze klanten

Logo ANWB
Logo Ministerie EZK
Logo Gemeente Rotterdam
Logo De Inspectie van Onderwijs
Logo Ministerie van VWS
Logo Provincie Zuid-Holland
Logo RIVM
Logo ANWB
Logo Ministerie EZK
Logo Gemeente Rotterdam
Logo De Inspectie van Onderwijs
Logo Ministerie van VWS
Logo Provincie Zuid-Holland
Logo RIVM

Over

Publieke domein

Blauw helpt spelers binnen het publieke domein op een actieve en effectieve manier

Een terugtredende overheid betekent dat veel overheden en uitvoeringsinstanties voor een uitdagende taak staan. Dit vraagt om het herijken van verantwoordelijkheden en hun dienstverlening. Beleid wordt meer en meer in samenwerking met de doelgroep ontwikkeld.

Wij helpen de burger, ondernemer, weggebruiker, werkzoekende of belastingbetaler een stem en een gezicht te geven.

Het draait in de publieke sector om complexe, uitdagende vraagstukken als:

  • Hoe licht ik meer burgers met minder middelen voor?
  • Wat leeft er bij burgers en wat zouden volgens hen de speerpunten van ons beleid moeten zijn?
  • Hoe zorg ik dat de zwakkeren in de samenleving ook hun belastingaangifte kunnen doen?
  • Wie helpt mij om bedrijven op de eigen verantwoordelijkheid te wijzen?
  • Hoe verander ik van verzorger naar facilitator?
  • Hoe vang je ledensignalen op en kom je op ideeën die je anders mogelijk zou missen?
  • Hoe kun je je online communicatie met je doelgroep verbeteren?

Zoals je ziet zijn er vele onderzoeksmethoden mogelijk. Van communities, groepsdiscussies, interviews, social media tracking tot het vertrouwde klantonderzoek.

"Blauw nam ons goed mee in het proces en keer op keer zat hun toegevoegde waarde in de scherpte van hun analyses en goed hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden."
Marloes Antheunis
Senior communicatieadviseur

Wil jij ook onderzoek doen in het publieke domein?

Nicole Remmers
Research Consultant Communicatie
Nicole Remmers