Kwantitatief onderzoek

Begrijp de attitudes, percepties en gedragingen van je doelgroep op een kwantitatieve manier en krijg inzicht in markttrends en consumentengedrag

Kwantitatief onderzoek geeft je cijfermatige resultaten over een bepaalde groep. Dit kunnen je eigen klanten zijn maar ook een groep respondenten die je merk of product (nog) niet kent. Voor de selectie maken wij gebruik van professionele wervingsbureaus of panels en wij zorgen er altijd voor dat het onderzoek gehouden wordt onder een representatieve doelgroep.

Kwantitatief onderzoek Blauw Research
Over
Kwantitatief onderzoek

De vragenlijst stellen wij op en stemmen deze altijd af met onze opdrachtgevers. De resultaten van het onderzoek kunnen wij op verschillende manieren opleveren. Een onderzoeksrapport met tabellen of een online dashboard waarin je zelf kunt zien wat de resultaten zijn behoren tot de mogelijkheden.

Een aantal van de methoden die we gebruiken in kwantitatief onderzoek staan hieronder beschreven:

Meer weten over kwantitatief onderzoek?

Binne Heida
Business Lead Product Development
Binne Heida