Campagne onderzoek

Campagne onderzoek

Een campagne onderzoek of campagne-effect onderzoek maakt duidelijk wat het effect en de impact van een campagne is.

Je krijgt antwoord op vragen als:

  • Wat is het effect van de campagne op het merk en gedrag
  • Hoe hebben consumenten de campagne beleefd en gewaardeerd
  • Waar liggen de kansen om een volgende campagne effectiever te maken en zo te zorgen dat je merk sneller groeit
Campagne onderzoek Blauw Research
Over
Campagne onderzoek

Op welk moment voer je campagne onderzoek uit?

Inzicht in het (potentiële) succes van een campagne kan zowel vóór als na de lancering relevant zijn. Wij voeren campagne onderzoek dan ook uit in verschillende fasen van het ontwikkelproces, maar adviseren onze klanten altijd om campagnes te optimaliseren aan de hand van pre-tests.

In de pre-test fase is het immers nog mogelijk om de campagne te optimaliseren aan de hand van de onderzoeksresultaten, zodat aan zoveel mogelijk voorwaarden voor effectieve communicatie is voldaan. Afhankelijk van de doelstelling en mogelijkheden zijn er verschillende manieren om een campagne te (pre-)testen. Hierbij hanteren we normaliter geen standaard set met KPIs, maar sluiten zoveel mogelijk aan op de specifieke communicatiedoelstellingen van de adverteerder.

Kwalitatief of kwantitatief onderzoek?

Of we nu een kwalitatief of kwantitatief campagne onderzoek doen, we hebben altijd aandacht voor impliciete meetmethodes en brengen in kaart of de campagne de gewenste emoties oproept, en de juiste boodschap overbrengt. Wat het effect zal zijn of is geweest op het merkimago brengen we in kaart met een impliciete associatie test, waarmee zowel bewuste als meer onbewuste effecten worden blootgelegd

Dankzij onze face reading tool kunnen we bij televisiecommercials zelfs op scène niveau inzichtelijk maken welke emoties de commercial oproept. Ook voor printadvertenties hebben we speciaal ontwikkelde vragenlijsttechnieken waarmee campagne uitingen op detailniveau kunnen worden geëvalueerd en dus geoptimaliseerd.

Lees meer over de methoden die we toepassen in campagne onderzoek:

Benieuwd hoe wij jou helpen met campagne onderzoek?

Dori van Rosmalen
Research Consultant Communicatie
Dori van Rosmalen