Imago onderzoek

Welk beeld hebben consumenten van jouw product, dienst of organisatie?

Een imago onderzoek geeft antwoord op je vragen zoals:

  • Welk beeld hebben klanten en niet-klanten van onze organisatie?
  • Welke concurrenten lijken het meest op onze organisatie?
  • Heeft de campagne effect op het beeld van het merk binnen een specifieke doelgroep?
  • Herkennen medewerkers zich in de gewenste identiteit?

Imago onderzoek Blauw Research
Over
Imago onderzoek

Inzicht in het imago van je organisatie of merk vormt de basis voor het nemen van veel tactische en strategische beslissingen. Met ons imago onderzoek brengen wij alle kennis en indrukken van een organisatie in kaart. Hierbij maken we onderscheid tussen het beeld dat de organisatie zelf wil uitstralen (identiteit) en het beeld dat de buitenwereld heeft.

Consumenten zijn kritisch en hebben veel keuze. Ze oriënteren zich online en delen en lezen daar ervaringen. Keuzegedrag is echter niet altijd rationeel. Een belangrijk deel van ons gedrag is automatisch en gebaseerd op emotie. Met Kahneman en zijn systeem 1 en 2 denken in ons achterhoofd, zetten we een breed scala aan meetmethoden in die dit soort meer impliciete processen blootleggen. Denk hierbij aan:

Imago onderzoek is gewoonlijk grootschalig, online kwantitatief onderzoek. Voor specifieke doelgroepen zetten we kwalitatief diepte onderzoek in. Gezien de grootte reikwijdte van het onderwerp en de soms grote gevolgen bepaalt bij ons de behoefte van de organisatie mede de aanpak.

Meer weten over ons imago onderzoek?

Dori van Rosmalen
Research Consultant Communicatie
Dori van Rosmalen