Concept testing

Concept testing

Is er voldoende draagvlak in jouw markt voor een nieuw product of een nieuwe dienst?

Een innovatie in de markt zetten kost veel tijd, geld en energie. Er wordt daarom niet voor niets vanuit het hoger management een gedegen business case gevraagd voordat groen licht gegeven wordt. In onze concept testing onderzoeken worden nieuwe concepten beoordeeld op marktpotentieel, aankoopintentie en onderscheidendheid en daarbij krijg je de benodigde cijfermatige onderbouwing.

Concept testing Blauw Research
Over
Concept testing

We kennen bij Blauw twee smaken van dit onderzoek: Enerzijds het Market Potential onderzoek waarbij één concept diepgaand wordt beoordeeld en geanalyseerd, anderzijds het Concept Screening onderzoek waarbij meerdere concepten kort worden getoetst en zo het meest kansrijke concept wordt bepaald.

Is er voldoende markt voor je product?

In een marktpotentie onderzoek kijken we of je product goed aansluit bij de klantbehoeften en of er wel voldoende mensen zijn die het willen kopen. Blauw heeft gedurende haar bestaan honderden productonderzoeken uitgevoerd in uiteenlopende sectoren. Door jouw product te vergelijken met deze uitkomsten weten we hoe groot het marktpotentieel is.

Welk product idee heeft de meeste potentie?

Creatieve ideeën zijn er vaak genoeg. Maar welk idee heeft de meeste potentie? Het is zonde om tijd en aandacht te besteden aan kansloze concepten. Met de concept screener wordt het kaf van het koren gescheiden. Alle concepten worden beoordeeld op dezelfde KPI’s en op basis hiervan kan een gefundeerde keuze gemaakt worden voor verdere ontwikkeling.

Lees meer over de ad-ons bij concept testing:

Meer weten over concept testing?

Binne Heida
Business Lead Product Development
Binne Heida