Community onderzoek

Aan/uit Community

Aan/uit Community

Een aan/uit community is ideaal om een uitgebreid en duidelijke omschreven vraagstuk, zoals een customer journey onderzoek, in enkele weken op te lossen. Na afronding van het vraagstuk, blijft de community voor onbeperkte tijd exclusief beschikbaar voor vervolgonderzoek. Bijvoorbeeld om te toetsen of de inzichten succesvol zijn vertaald naar nieuwe product- of communicatieconcepten.

Aan/uit Community Blauw Research
Over
Aan/uit Community

Een aan/uit community kenmerkt zich door een hoge mate van maatwerk

  • Voor het vraagstuk wordt een specifieke doelgroep geworven
  • Het ontwerp van het platform wordt afgestemd op het gespreksonderwerp en de doelgroep

Een aan/uit community is reactief. Dat betekent dat leden geactiveerd worden wanneer er een nieuw vraagstuk vanuit de opdrachtgever is. Om de leden betrokken te houden, raden wij aan om hen minimaal één keer per maand uit te nodigen om mee te denken met een vraagstuk.

No items found.

Aan de slag met een aan/uit community?

Frederieke van Leeuwen
Business Lead Marketing Strategy
Frederieke van Leeuwen