Brand Fit

Brand Fit

Een nieuw product kan een bestaand merk versterken, maar kan er ook afbreuk aan doen. Met onze Brand Fit Check gaan we met behulp van een impliciete associatie test na in hoeverre huidige en/of gewenste merkwaarden aansluiten bij je nieuwe concept. Respondenten krijgen niet de tijd om hun antwoorden cognitief te doorgronden, het gaat puur om hun eerste gevoel. Net zoals dat in werkelijkheid vaak gebeurt als we in de supermarkt in een split second besluiten om een product wel of niet in ons mandje te doen.‍

 Brand Fit Blauw Research
Over
Brand Fit

No items found.
No items found.
No items found.