Kwantitatief onderzoek

Impliciet meten

Impliciet meten

In consumentenonderzoek wordt vaak expliciet aan consumenten gevraagd wat zij vinden van bijvoorbeeld een bepaald product, een reclame of een specifiek merk. Deze manier van meten is vooral geschikt wanneer het doel is om te achterhalen wat er gebeurt als mensen bewust over deze onderwerpen nadenken.

Impliciet meten Blauw Research
Over
Impliciet meten

Onbewuste speelt grote rol in beeldvorming

Veel merk- en communicatiemodellen gaan in eerste instantie uit van rationeel gedrag. Toch tonen invloedrijke denkers als Dijksterhuis en Kahneman (auteur van 'Ons feilbare denken') aan dat mensen lang niet zo rationeel handelen als ze zelf denken. Ons brein is geprogrammeerd om bij besluitvorming zo vaak mogelijk het automatische 'denken' aan te spreken.

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat slechts 10% van onze beslissingen bewust en rationeel genomen wordt. Het onbewuste speelt een aanzienlijke rol in beeldvorming, en het idee dat consumenten rationele beslissers zijn, is achterhaald. Consumenten kunnen bijvoorbeeld onbewuste positieve associaties hebben die ze zich niet bewust zijn bij het beantwoorden van expliciete vragen. Ze kunnen ook op basis van gewoonte handelen zonder zich daarvan bewust te zijn.

Respons enkel gebaseerd op onbewuste processen

Met name bij aspecten als beleving, sfeer, gevoel, en emotionele associaties met merken of communicatie-uitingen is het essentieel om de onbewuste processen aan te spreken. Om dit nauwkeurig in kaart te brengen, maken we in al ons onderzoek gebruik van technieken die voldoende aandacht besteden aan 'het onbewuste'. We beoordelen dit met behulp van impliciete meetmethoden. Deze methoden bieden respondenten geen kans om antwoorden of handelingen cognitief te analyseren, zodat de respons enkel gebaseerd is op onbewuste processen. Hierdoor krijgen we een zo zuiver mogelijk beeld van de positie die het merk inneemt in het hoofd van de respondent of van het emotionele effect van een communicatie-uiting. We passen deze benadering toe in al ons kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek, zowel online als offline.

No items found.

Benieuwd of we iets voor jou kunnen betekenen?

Ed Borsboom
Business Lead Branding
Ed Borsboom