Understanding the insights

Understanding the insights

Voor een succesvolle innovatie is niet alleen een goed product nodig, het moet ook voorzien in onvervulde behoeften. In een community verkennen we binnen een week de behoeftes vanuit verschillende invalshoeken. Het eindresultaat van dit onderzoek zijn concreet geformuleerde behoeftes, die aansluiten bij jouw idee of categorie.

nderstanding the insights blauw research
Over
Understanding the insights

No items found.

Benieuwd of we iets voor jou kunnen betekenen?

Binne Heida
Business Lead Product Development
Binne Heida