De Stem van Rotterdam, een online community voor vraagstukken in het sociaal domein

De Brede Raad 010 werkt als adviesorgaan voor de Gemeente Rotterdam. Ze vormt een schakel tussen de gemeente en burgers. Maar om hierbij de stem van Rotterdammers te vertegenwoordigen, moet de Brede Raad 010 natuurlijk wel weten hoe burgers bepaalde thema’s ervaren in de stad. Deze ervaringen halen ze uit hun eigen netwerk maar hoe kunnen zij de ervaringen van nóg meer Rotterdammers verzamelen? Blauw richtte voor het adviesorgaan een online community op, de Stem van Rotterdam.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

De Brede Raad 010 heeft als missie om het college van burgemeester & wethouders in de gemeente Rotterdam te adviseren. Ze wil een schakel zijn tussen de gemeente en burgers, en een autoriteit die op de hoogte is van de wat er bij Rotterdammers leeft binnen het sociale domein . Om dit te horen van een nog grotere groep Rotterdammers klopte de Brede Raad 010 aan bij Blauw.

De Stem van Rotterdam

Blauw richtte een online community op, de Stem van Rotterdam, die nog altijd aan het groeien is. Momenteel zitten er zo’n 300 Rotterdammers in die representatief zijn voor de verschillende doelgroepen die de stad kent. De langlopende community kan in de toekomst voor veel verschillende thema’s of vraagstukken worden ingezet.

Hoe werkt zo’n online community?

Zodra een specifiek thema, zoals eenzaamheid of toegankelijkheid, de aandacht heeft van de gemeente, wil de Brede Raad 010 ontdekken wat er binnen dit thema speelt onder Rotterdammers. Hoe ervaren ze dit thema zelf? En tegen welke problemen lopen zij aan? Op deze manier kan de Brede Raad 010 een weloverwogen advies geven aan de gemeente. Het adviesorgaan kan eenvoudig via de online community peilen hoe burgers over dit thema denken, door bijvoorbeeld via het platform een aantal vragen over het thema te stellen of een opdracht te geven. Naast de ervaring met het thema, kunnen de deelnemers ook gevraagd worden om zelf ideeën te benoemen voor mogelijke oplossingen. Alle antwoorden en inzichten worden op een overzichtelijke manier verzameld. Daarna kan de Brede Raad 010 de ervaringen van de deelnemers van de community gebruiken in een advies voor de gemeente.

Wat zijn de voordelen van een éigen online community?

In jouw éigen online community heb je contact met jouw eigen doelgroep, want in een eigen community zitten deelnemers die helemaal zijn afgestemd op de wensen en behoeften van jouw doelgroep.

Je kunt voortbouwen op eerdere vraagstukken, zo kan de Brede Raad 010 aan Rotterdammers vragen hoe zij het thema eenzaamheid in het algemeen ervaren en een paar maanden later, als de gemeente daar campagne voor wil voeren, dit thema in de community weer laten terugkomen met persoonlijkere vragen.

De antwoorden die je in een eigen community verzamelt, zijn rijk aan context en informatie. Doordat je open vragen stelt, krijg je vaak meer, langere of persoonlijkere antwoorden dan je had verwacht. Zo ontvang je ook inzichten waar je zelf wellicht nooit aan had gedacht.

In je eigen community kun je diverse opdrachten laten uitvoeren, zo gaf de Brede Raad 010 een tijdje terug de opdracht aan Rotterdammers om een dagboek bij te houden, voor elke keer dat ze een ontoegankelijke situatie tegenkwamen in de stad. Daar kunnen verrassende antwoorden en verhalen tussen zitten.

Wat levert de online community op voor de Brede Raad 010?

Wanneer de Brede Raad 010 de gemeente advies wil geven over een bepaald maatschappelijk thema of vraagstuk in de stad Rotterdam, dan kan de raad een concrete vraag of opdracht in de community delen. Ze verzamelt dan kennis en ervaringen op basis van échte verhalen van Rotterdammers. Op deze manier weet de Brede Raad 010 wat er speelt onder de burgers én wil ze die autoriteit ook uitdragen. De verzamelde antwoorden of ervaringen van Rotterdammers kan door het adviesorgaan gebruikt worden in een advies en voorleggen aan het college van B&W van de gemeente Rotterdam. Het college kan op basis van dit advies haar beleid aanpassen. En zo dient de Brede Raad 010 als de Stem van Rotterdam.

Ben je benieuwd wat een eigen community voor jouw organisatie kan betekenen?