Hoe ervaren gebruikers het nieuwe design van de IkGaStarten-website van Rabobank?

Customer Experience

IkGaStarten, het kennisplatform van Rabobank voor startende ondernemers krijgt een vernieuwde visuele identiteit en website. De huidige website gebruikt veel elementen van oudere Rabobank huisstijlen en wordt volgens nieuwe merkrichtlijnen in een nieuw jasje gestoken. Dat de huidige website lijkt op Rabobank heeft de afgelopen jaren een positief effect op de leadfunnel gehad: veel bezoekers komen via IkGaStarten ook op Rabobank.nl terecht. Toch kiest Rabobank ervoor om in de toekomst de website een sterkere eigen identiteit te geven. Daarbij worden nog wel verschillende visuele elementen gebruikt om de relatie met Rabobank ‘logisch’ te maken. De grote vraag is: Heeft dit nieuwe ontwerp een positieve impact op de gebruikerservaring van de nieuwe IkGaStarten website?

Tekst gaat verder onder de afbeelding
Rabobank User Experience onderzoek website

User Experience onderzoek website

De Rabobank wilde zeker weten of de nieuwe uitstraling en features geen afbreuk doen aan de huidige performance en tegelijkertijd aanknopingspunten vinden om deze ook te verbeteren. Met als doel dat IkGaStarten nu - en in de toekomst - ondernemers in de startfase blijft voorzien van goede informatie en inspiratie. En de leadfunnel van Rabobank effectief blijft functioneren, ondanks dat de visuele identiteit is gewijzigd.

Om hier achter te komen heeft Blauw tijdens een moderated online UX-test met ondernemers de user experience (UX) van vier verschillende landingspagina’s getest. Met de inzichten en resultaten van het onderzoek weet Rabobank wat niet en wel bijdraagt aan een goede user experience.


Wij willen zeker weten dat de nieuwe designs en features geen afbreuk doen aan de huidige performance en de doorklik naar rabobank.nl, tegelijkertijd willen we natuurlijk ook zien waar de verbeterpunten zitten. Kortom, we wilden veel. In het voortraject heeft Blauw ons goed geholpen om het onderzoek te kaderen en hun kritische vragen over hoe bepaalde buttons moesten werken vormden een fris perspectief voor ons projectteam waarmee we IkGaStarten vernieuwen.”
Margot van der Kroon Content Marketeer Rabobank

De onderzoeksvragen UX onderzoek

Om de gebruikservaring van de nieuwe website te kunnen verbeteren zijn de volgende vragen onderzocht:

  • Wat vinden gebruikers van de nieuwe look & feel van de website en herkennen ze de link met Rabobank?
  • Hoe ervaren de bezoekers de hoeveelheid content?
  • Hoe ervaren de gebruikers de nieuwe functionaliteiten op de website?
  • Hoe ervaren gebruikers de landing vanuit IkGaStarten naar de website van Rabobank?

Met een moderated UX-test gedrag van deelnemers verklaren

Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we op één dag tijdens gebruikerstesten klikbare prototypes voorgelegd aan startende ondernemers. In een gemodereerde gebruikerstest gaan we met de gebruiker de diepte in en vragen we door waar dat relevant is. Zo krijg je een goed beeld van het productbegrip, de ervaring met betrekking tot de content en de ervaring met de landing op de website van Rabobank. Hiernaast ontdekken we hoe gebruikers de nieuwe functies gebruiken en of ze problemen ervaren bij het gebruik van de functionaliteiten.

De ondernemers zijn voor dit onderzoek versluierd uitgenodigd. Dat wil zeggen dat ze van tevoren niet weten dat het een onderzoek voor de Rabobank betreft. Op deze manier voorkomen we dat respondenten zich vooraf oriënteren op het onderwerp en met ongewenste voorkennis aan het onderzoek deelnemen. We leggen de verschillende landing pagina’s om en om als eerste voor aan de verschillende deelnemers. Op deze manier toetsen we per pagina of de doelstellingen van Rabobank bereikt worden en krijgen we een beeld in hoeverre de pagina waarop men landt invloed heeft op de beleving van de website.

Rabobank kon tijdens de interviews anoniem met alle gesprekken meekijken en ons specifieke vragen voor de deelnemer doorgeven. Daarnaast hebben we na elk interview samen met Rabobank een korte debrief om de belangrijkste inzichten te bespreken en de focus voor het volgende gesprek te bepalen. Zo kunnen we tijdens het onderzoek gemakkelijk bijsturen en ervoor zorgen dat alle vragen en aannames vanuit de opdrachtgever worden beantwoord.

Wat is een gemodereerde ux-test?

Gemodereerde UX test is een methode om de gebruikerservaring van een (digitaal) product te onderzoeken met behulp van een interviewer. De gemodereerde UX-tests kunnen in persoon worden uitgevoerd (bij ons op kantoor of op de werkplek, waar een moderator de gebruikersinteracties en de lichaamstaal van de deelnemer kan observeren) of op afstand (via een videocall, waarbij de moderator de deelnemers vraagt hun schermen te delen).

Voordelen van gemodereerde ux-tests

Gemodereerde tests zijn goed voor het verzamelen van kwalitatieve feedback. Je zet ze in om het antwoord te vinden op "Waarom?"-vragen, zoals "Waarom zijn deelnemers op een bepaalde manier met een product omgegaan?" of "Waarom ervaren gebruikers een probleem bij het gebruik van een functie?". Dit maakt het uitvoeren van een gemodereerde UX-test erg waardevol als een team aan een productconcept werkt en verschillende oplossingen wil verkennen. Ook bij grote aanpassingen op bestaande designs is het handiger om eerst een gemodereerde UX-test te doen.


Het vernieuwen van IkGaStarten is een project waarbij het tempo hoog ligt; de bouwfase van de website stond al kort na het onderzoek gepland. Door de snelle rapportage en het heldere overzicht van Blauw in de debrief konden we meteen prioriteiten stellen voor het bouwen van de nieuwe website; over welke features voorrang krijgen en hoe deze moeten werken.”
Margot van der Kroon Content Marketeer Rabobank

Wat leverde deze UX-test op voor de Rabobank?

Aan het einde van de onderzoeksdag hebben we de eerste inzichten met de content marketeers, interaction designer en UX designer van Rabobank besproken en daarna heeft Blauw de belangrijkste inzichten en aanknopingspunten samengevat in een praktisch rapport.

Hiermee kreeg Rabobank diepgaand inzicht in de begrijpelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid van de nieuwe functionaliteiten, de navigatie, de lay-out, en vormgeving van de verschillende landingspagina’s. Het visuele rapport helpt de Rabobank om de keuze voor bepaalde ontwerpkeuzes te valideren en geeft hen concrete aanknopingspunten om de User Experience van de nieuwe website te optimaliseren.

De nieuwe website komt later dit jaar online.

Meer weten over User Experience onderzoek door Blauw?