Optimalisatie van de Quooker FLEX campagne

De Quooker FLEX is een nieuwste innovatie van Quooker, een kokendwaterkraan met een soepele uittrekslang voor warm en koud water. Quooker heeft een internationale campagne ontwikkeld om de Quooker FLEX nationaal én internationaal onder de aandacht te brengen. De campagne bestaat uit een teaser, diverse televisiecommercials en korte spots (tagons).

Tekst gaat verder onder de afbeelding
Campagnes testen | Blauw Research

Quooker wilde er zeker van zijn dat de scènes in de commercials geen negatieve emoties (zoals angst) zouden oproepen bij de doelgroep en daarom is de campagne uitvoerig getest. Door een combinatie van online facereading en kwalitatieve diepte-interviews hebben we Quooker kunnen adviseren hoe de campagne geoptimaliseerd kan worden.

Op basis van de resultaten is onder andere:

  • inzichtelijk gemaakt welke emoties de campagne oproept (op scène niveau)
  • de zorg weggenomen dat de commercials negatieve emoties zullen oproepen
  • geadviseerd de teaser niet voor de start van de campagne in te zetten, maar te combineren met de televisiecommercial en tagon in hetzelfde reclameblok
  • bepaald met welke commercial het beste gestart kan worden in combinatie met welke tagon
  • besloten om de productintroductie meer te benadrukken in voice-over en visuals

Hoe is het onderzoek uitgevoerd?

Bij het in kaart brengen van de waardering en begrip van een TV-campagne zoals die van Quooker kiezen we voor een flexibele en efficiënte gecombineerde aanpak. Daarbij gebruiken we de volgende opzet:

  • Start met online facereading: in een online vragenlijst worden televisiecommercials en tagons in de vorm van een reel (een reclameblok) voorgelegd aan de doelgroep. Middels de webcam worden de emoties die de commercials oproepen geregistreerd, geanalyseerd tot op scène niveau en vergeleken met de andere commercials in de reel. Deze fase kan binnen een weekend worden uitgevoerd.
  • Vervolgens voeren we een aantal diepte-interviews uit: op basis van de resultaten van online facereading stellen we samen met de opdrachtgever een lijst met hypothesen op. Deze worden samen met de reguliere vragen over de campagne getoetst onder de doelgroep. De interviews worden zoveel mogelijk geclusterd op twee dagen. Tussen de interviews door plannen we tijd om aanpassingen in het onderzoeksmateriaal te doen en opnieuw te toetsen.

Het was juist de combinatie van de face-reading resultaten en de diepte interviews die ons doorslaggevende inzichten hebben gegeven ter optimalisatie van de TV commercial. Zeker het live bijwonen van de kwalitatieve gesprekken heeft ons scherp gezet op bepaalde elementen die wij gelukkig nog konden aanpassen. Wij hebben daarbij de hele samenwerking met Blauw als heel prettig ervaren, ongedwongen en toch sturend.”
Annick Boom-Hoppener Marketing & Communications Director