Brand Positioning Director

Omdat een goede positionering unieke kenmerken van een merk laat aansluiten bij de behoefte van mensen en markten van morgen.

Hoe

Hoe je kom je tot die 'sweet spot'?

Wij begrijpen de complexiteit van deze uitdaging. Naast de inhoud gaat het ook over het draagvlak onder belangrijke stakeholders.


We hebben veel ervaring met strategische merkpositionering, op basis van onze beproefde impliciete onderzoeksmethoden.

Daarmee bepalen we de unieke onbewuste merkkenmerken die kopers juist over de tijd blijven binden. En met onze workshops creëeren we het draagvlak en borgen we de vertaling naar de dagelijkse marketingpraktijk.


MERKSTRATEGIE, MERKMANAGEMENT

€15.000

Ad hoc

Gebaseerd op steekproef NL18+ (n=1000)

Bel ons voor een intakegesprek, binnen vier weken heb je resultaten.