Deep Dive Analyse

De Deep Dive analyse biedt je organisatie concrete handvatten om de dienstverlening te optimaliseren aan de hand van de belangrijkste drivers van NPS. Blauw voert een statistische analyse uit op alle data uit het onderzoek. Aan de hand van regressie analyses wordt bepaald wat de belangrijkste drivers zijn voor NPS.

Deze drivers worden verder uitgediept middels een analyse op scores in de tijd, per klantgroep en per Business Unit en de open toelichtingen. Daarnaast wordt ook de verslaglegging vanuit de opvolging in het Voice of the Customer programma meegenomen in de analyse.

Wat levert een Deep Dive analyse op?

  • Analyse van drivers van NPS en uitdieping van deze drivers
  • Analyse van vastgelegde learnings en acties rondom opvolging
  • Aanscherping van de vragenlijst: aspecten met weinig invloed op NPS kunnen uit de vragenlijst
  • Eventueel update van het dashboard waarin de ontwikkeling in de belangrijkste drivers van NPS meer centraal staan

Meer weten?