Let's play is een innovatief onderzoeksinstrument waarin consumenten en ontwerpers worden samengebracht om nieuwe ideeën voor producten en verpakkingen te creëren. Het is een bordspel waarin consumenten in teams samenwerken. Ze beantwoorden vragen en voeren opdrachten rond een bepaald onderwerp uit. Hun antwoorden geven inzicht in attitudes, gedrag, knelpunten en uitdagingen ten aanzien van dit onderwerp. Het doel van de opdrachten is om oplossingen voor de gevonden knelpunten en uitdagingen te creëren. In ieder team zit een ontwerper die de ontstane ideeën kan omzetten in concrete concepten.

Wat levert het op?
Let's play levert gedetailleerde en verrassende inzichten, ideeën en concepten op. Het eindresultaat is een rapport dat bruikbare consumer insights op speelse wijze presenteert. In woord en beeld.

Tijdens de eerste fasen van het ontwerpproces levert Let's play het meeste succes op. In deze fase is het belangrijk om ideeën te genereren die gebaseerd zijn op echte knelpunten en uitdagingen, met inbreng van echte consumenten.


Cases


Meer weten?