Merkonderzoek

Merkonderzoek draait om de vraag welk beeld een doelgroep van jouw organisatie, merk, product of dienst heeft. Het uitvoeren van een merkonderzoek helpt je de gezondheid van je merk te bepalen. Wat zijn de kansen, bedreigingen en waar zitten jouw groeikansen?

Om jouw merk te onderzoeken, je positie te verstevigen of te laten groeien, gebruiken wij verschillende methoden:

Kwantitatief en kwalitatief onderzoek

Merkonderzoek kan zowel kwantitatief als kwalitatief worden uitgevoerd. In kwantitatief merkonderzoek ondervragen we een grote groep mensen. Het geeft je cijfermatige resultaten over een bepaalde groep. Dit kunnen je eigen klanten zijn maar ook een groep respondenten die je merk of product (nog) niet kent. Het onderzoek wordt altijd gehouden onder een representatieve doelgroep. Kwalitatief onderzoek geeft je inzicht in achterliggende argumenten en motivaties van je doelgroep. De uitkomst is niet gebaseerd op harde cijfers, maar op conversaties. Het geeft je uitgebreide informatie over het gedrag, motivaties, meningen, wensen en behoeften van je doelgroep.

merkonderzoek blauw research

In kwalitatief onderzoek gebruiken we: Focusgroepen (groepsdiscussies), individuele interviews en zetten we de Blauw Community in. Via een forum kun je doorvragen naar het waarom van een mening of het gedrag van een respondent, of ze zelfs een online dagboek over hun koopgedrag laten bijhouden. Ook kan kwalitatief onderzoek goed worden ingezet om consumenten mee te laten meedenken over bijvoorbeeld de invulling van productinnovaties of nieuwe (merk)ontwikkelingen.

Merkonderzoek doen naar jouw merk?