Positionerings onderzoek

Er zijn in de MarCom wereld weinig begrippen waar zoveel verschillende werkwijzen en modellen voor zijn als een positioneringsvraagstuk. Ook het toepassingsgebied is zeer divers. Is er bijvoorbeeld behoefte aan het toetsen van al opgestelde positioneringsstatements of is er juist behoefte aan het verder ontwikkelen van positioneringsrichtingen? Staat het merk en de bijbehorende communicatie centraal of ligt de oorsprong van de vraag bij het product en marketingstrategie?

Wij hebben bewust geen alomvattend model en rigide onderzoeksaanpak voor positioneringsonderzoek, maar zijn vanuit een gedegen kennisachtergrond continu op zoek naar de beste passende methodiek. We weten immers dat de praktijk weerbarstig is en elk bedrijf haar eigenaardigheden kent. Inzicht in de doelgroep en de concurrentieomgeving zijn in ieder geval altijd onderdeel van ons onderzoek en analyse. Denk hierbij aan vragen als wat is de perceptie van de categorie in de ogen van de doelgroep en ten opzichte van wie positioneer je je precies? Vaak zal een imago onderzoek of segmentatieonderzoek onderdeel zijn van onze voorgestelde aanpak.

Afhankelijk van de insteek van het onderzoek formeren we een team van ‘experts en vakidioten’ die op zoek gaan naar handvatten om een ideale positionering te bepalen of de meest kansrijke strategische ontwikkelrichting. We beschikken daarnaast over een netwerk van merkconsultants die ons indien nodig in nauwe samenwerking een stap verder richting het gewenste succes helpen!

Meer weten over positionerings onderzoek?