PR onderzoek

PR-onderzoek is een communicatie-instrument dat erop is gericht om de reputatie van een organisatie te versterken. Dit gebeurt door de naam van de organisatie te verbinden aan een specifiek thema. Op basis van de onderzoeksresultaten kan de organisatie het gekozen thema in een relevante context aan zich verbinden in de media.

Onze aanpak bij PR onderzoek is iets anders dan bij ‘regulier’ marktonderzoek. Waar we met regulier marktonderzoek op zoek gaan naar een antwoord op vragen, is het uitgangspunt van PR onderzoek precies het omgekeerde. We kennen op voorhand de gewenste informatie en stemmen daar de vragen op af. We starten een PR onderzoek altijd met een kick-off sessie waarin we op zoek gaan naar 'krantenkoppen'. We achterhalen tijdens de kick-off dus vrij letterlijk wat er uit het onderzoek moet komen. De vragenlijst verdelen we liefst in een aantal korte thema's, zodat het op meerdere momenten mogelijk is om de publiciteit te zoeken met de verkregen informatie.

Meer weten over PR onderzoek?