Understanding the insights

Begrijp de behoeftes van je klant

Voor een succesvolle innovatie is niet alleen een goed product nodig, het moet ook voorzien in onvervulde behoeften. In een community verkennen we binnen een week de behoeftes vanuit 4 invalshoeken:

  • De behoeftes op de momenten dat jouw product gebruikt wordt, al dan niet geïllustreerd met foto’s.
  • De drivers en barriers van bestaande producten.
  • We vragen mensen op een andere manier naar de huidige producten te kijken of deze op een andere manier te gebruiken.
  • We vragen mensen het ideale product te ontwerpen.

Het eindresultaat van dit onderzoek zijn concreet geformuleerde behoeftes, die aansluiten bij jouw idee of categorie.


Meer informatie of een offerte aanvragen? Vul dit formulier in of neem contact op met Nienke