Understanding the insights

Voor een succesvolle innovatie is niet alleen een goed product nodig, het moet ook voorzien in (onvervulde) behoeften. We verkennen de behoeftes vanuit 4 invalshoeken:

  • de behoeftes op de momenten dat jouw product gebruikt wordt, al dan niet geillustreerd met foto’s.
  • de drivers en barriers van bestaande producten.
  • we vragen mensen op een andere manier naar de huidige producten te kijken of deze op een andere manier te gebruiken.
  • We vragen mensen het ideale product te ontwerpen.

Het eindresultaat van dit onderzoek zijn concreet geformuleerde behoeftes, die aansluiten bij jouw idee of categorie.