Publieke domein

De rol van overheden is aan een belangrijke herdefinitie toe. Zelfredzaamheid, participatiesamenleving, netwerkmaatschappij, herijken van verantwoordelijkheden, multimediale samenleving. Een willekeurige greep uit ingrijpende trends en ontwikkelingen waar beleidsambtenaren, onderzoekers en communicatiespecialisten bij de overheid voor staan. Ontwikkelingen waar overheden hun beleid en hun dienstverlening op moeten inrichten.

Een terugtredende overheid betekent dat veel overheden en uitvoeringsinstanties voor een uitdagende taak staan. Hoe licht ik meer burgers met minder mindelen voor? Hoe zorg ik dat de zwakkeren in de samenleving ook hun belastingaangifte kunnen doen? Wie helpt mij om bedrijven op de eigen verantwoordelijkheid te wijzen? Hoe verander ik van verzorger naar facilitator? Moeilijke en complexe maar uitdagende en fantastische vraagstukken.

Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat beleid, en de bijbehorende acties, in toenemende mate in samenwerking met de doelgroep wordt ontwikkeld. Blauw helpt overheden daar actief bij. Door de burger, ondernemer, weggebruiker, werkzoekende of belastingbetaler een  stem en een gezicht te geven. Met communities, groepsdiscussies, interviews, social media tracking. Of via dat oude vertrouwde klantonderzoek. Wij bieden inzichten waarmee we beleid helpen vormgeven en inkleuren.

Tot onze klanten behoren oa:

Gemeente Rotterdam
Dienst Publiek en Communicatie
Belastingdienst
ANWB

Lees onze cases:


Ons team publieke domein: