Met ons brand tracking onderzoek meten we doelgericht en krijg je zeer praktisch toepasbare output en advies om merkgroei te realiseren en brand performance te verbeteren. Je kunt na het onderzoek dus direct aan de slag met het realiseren van je merkgroei.

Deze methode om merkgroei te monitoren sluit aan op de visie van Byron Sharp’s How Brands Grow. Het is een visie op merkgroei die radicaal anders is dan je gewend bent en verschilt van de huidige merkgroeimodellen die door brand managers worden gebruikt om brand performance te verbeteren.

Brand performance meten met baanbrekende merkmonitor

De klassieke brand tracker gaat uit van voorspeld gedrag. Daarbij vraag je consumenten in de toekomst te kijken en te voorspellen welke merken ze overwegen voor product a of b. Maar steeds meer literatuur (bijvoorbeeld Kahneman Systeem 1 en 2 denken) vertelt dat mensen dat helemaal niet zo goed kunnen. Dat wat mensen dénken dat ze gaan doen in de toekomst is een slechte voorspeller voor hun daadwerkelijke gedrag.

Onze brand tracker gaat uit van daadwerkelijk gedrag. Er is een product gekocht en daarna stellen we vragen over het merk en wat mensen van het product vinden. Op die manier kunnen mensen veel beter en gerichter vragen beantwoorden, en zo kun jij dus beter merkbeleving meten.

Onbewuste keuzes in kaart brengen: the Byron Sharp way

Dit nieuwe instrument gebruikt impliciete meetmethoden in plaats van rationele meetmethoden voor consumentengedrag. Voorheen kregen mensen imagostellingen waarbij ze weloverwogen konden aangeven of ze bijvoorbeeld vonden dat een merk bij ze paste. Onze meetmethode legt ons intuïtieve, meer onbewuste denken bloot. Daarbij is een tijdsindicator een nieuw element. Hoe sneller de consument in staat is om twee dingen aan elkaar te koppelen, hoe sterker de verbinding in het brein is. Hoe sneller je reageert, hoe sterker link in het brein, hoe sterker de geheugenstructuur rondom een merk is; des te beter je brand performance.

Over onze How Brands Grow aanpak in brand tracking onderzoek hebben wij een whitepaper geschreven. Wil je deze whitepaper (gratis) downloaden?

Onze klanten

Ons brand tracking onderzoek hebben we ontwikkeld op basis van ervaring met klantrelatie trajecten voor:


Lees meer in de blogs en cases