Driver Discovery & Journey Mapping

Vanuit diepgaand inzicht naar enthousiaste klanten

Om succesvol te zijn wil je naast nieuwe klanten ook de relatie met bestaande klanten behouden en verstevigen. Want enthousiaste klanten blijven langer, bevelen meer aan en besteden meer. Dat vraagt om diepgaand inzicht in de klant en de daarbij behorende klantreis en klantbeleving.

Je zoekt daarom naar antwoorden op, of hulp bij onderstaande vragen:

  • Hoe kunnen we inspelen op de diepere drijfveren (drivers), emoties en belevingswereld van klanten?
  • Waar zitten over de klantreis en contactmomenten heen concrete aanknopingspunten voor verbetering?
  • Waar zitten in de klantreis de deelwaardige momenten die klanten echt enthousiast maken?

Vanuit diepere drijfveren de klantbeleving in kaart brengen

We helpen je door onderzoek naar de drivers van klanten met het in kaart brengen van de emotionele en rationele klantbeleving. Met behulp van Customer Journey onderzoek geven we de inzichten een plek in de klantreis om deze vervolgens te optimaliseren. Wat de juiste aanpak is? Dat hangt af van het doel van je organisatie, wie je klanten zijn, in welke fase je organisatie verkeert en wat bij je organisatie past.

Ben je benieuwd hoe je vanuit klantinzichten de klantreis kunt optimaliseren?


Dit zijn de methodieken en instrumenten waar we mee werken:


Blogs en artikelen