Foresight Streaming & Modelling

Je wilt ervoor zorgen dat je bedrijf voortdurend voorsprong houdt op de concurrentie. Je zoekt naar een manier om je organisatie meer toekomstgericht te maken.

Klantbehoeften en technologie ontwikkelen steeds sneller. Digitalisering heeft invloed op veel bedrijfsmodellen en consumenten hebben altijd en overal toegang tot grote hoeveelheden informatie, wat leidt tot een grote mate van transparantie. Om de kansen te pakken die de veranderende markt biedt moet je snel kunnen innoveren.

Foresight is een relatief jong vakgebied. Om de snelheid van marktontwikkelingen bij te benen en te anticiperen op veranderingen is Foresight nodig. Product life cycles worden korter. Daardoor neemt de noodzaak om frequenter te innoveren toe, wat vraagt om een meer toekomstgerichte innovatie aanpak.

Foresight is noodzakelijk wanneer een organisatie wil innoveren in de groeifase in plaats van de krimpfase af te wachten. Het structureel vormgeven van foresight in de organisatie zorgt voor meer bewustwording van de toekomst en creëert een ‘future mindset

Wij bieden twee methoden om foresight structureel in te bedden in de organisatie:


Meer weten?


Blogs en artikelen