Mood onderzoek Dordrecht

Ap van der Pijl is partner bij Conversation-Next. Zijn opdrachtgevers werken aan het verbeteren van de stad. Ap helpt hen hierbij door sterke verbindingen te leggen met de omgeving, klanten of gebruikers. Die verbinding hielp hij ook leggen tussen twee grote fabrieken in Dordrecht en omwonenden van deze fabrieken. Blauw faciliteerde daarin met een online research community: een veelgebruikt ‘burgerparticipatie’ instrument. We stelden Ap zes vragen over zijn ervaringen.

Ap, je hebt ervoor gekozen om onze online community in te zetten om te achterhalen hoe men tegen twee grote fabrieken in Dordrecht aankijkt. Waarom heb je voor deze methode gekozen?

Deze methode gaf de mogelijkheid om 'neutraal' de vraag te stellen aan omwonenden hoe ze aankijken tegen de industrie in hun directe omgeving. En juist naar die eerste opinie waren wij nieuwsgierig. Veel andere methoden hadden bij aanvang al duidelijk gemaakt waar het over ging en dat zou de reactie kunnen beïnvloeden. In dit geval konden we zeer open starten waarna wij later meer richting konden geven.

Wat vind je van deze manier van onderzoeken?

Het is een efficiënte en eerlijke manier van participatie en onderzoek waarbij je de autonomie ook voor een groot deel bij de respondent legt. Er is immers alle ruimte voor een eigen invulling en beantwoording.

Wat vonden de verschillende betrokken partijen (de burenraad en de bedrijven) van deze aanpak?

Eigenlijk was iedereen aangenaam verrast. Vanwege de objectieve benadering maar ook het vanwege het feit dat je tussentijds kon bijstellen en voortdurend kon meekijken als opdrachtgever. Bij dit soort onderzoeken is de betrokkenheid van de opdrachtgever c.q. direct betrokken partijen ook van groot belang. Dat geeft extra waarde aan de uiteindelijke resultaten en dus ook een goede start van de discussie over eventuele aanpassingen van het beleid.

Wat zie jij als belangrijkste voordelen van het inzetten van een online community?

Het is een snelle en volledige manier van onderzoek doen.

Wat heeft het jullie opgeleverd?

In ons geval voor een groot deel bevestiging. Maar dat beeld leefde nog maar bij een beperkt aantal betrokken stakeholders. Met deze uitkomsten kunnen we het debat breder trekken en blijven we weg van welles/nietes discussies. De impact was voor iedereen direct helder en daarmee konden we verder.

Zou jij deze manier van onderzoeken aan andere aanbevelen?

Ja dat zou ik zeker doen. Het is een snelle, effectieve en kleurrijke methode. Bovendien is het ook nog eens leuk! Wie wil dat nu niet?

Je kunt het rapport hier downloaden met de onderzoeksuitkomsten.

Meer weten over de community voor burgerparticipatie?