No items found.

Leverancier van Blauw getroffen door datalek

Leverancier van Blauw getroffen door datalek

Over

Leverancier van Blauw getroffen door datalek

Helaas zijn wij als marktonderzoekbureau geconfronteerd met een datalek. Het datalek heeft plaats gevonden bij Nebu B.V. een leverancier van software die wij gebruiken voor onderzoek. Hierbij hebben derden mogelijk toegang gehad tot data die wij voor opdrachtgevers verzamelen en verwerken en data voor onze eigen tevredenheidsonderzoek. Het gaat dan om gegevens die nodig zijn om mensen uit te nodigen om mee te doen aan het onderzoek (namen, emailadressen en telefoonnummers) en de gegeven antwoorden in het onderzoek.

Wij hebben ten aanzien van onze eigen data een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook hebben wij onze opdrachtgevers op de hoogte gebracht van het incident.

Op 24 maart kregen wij schriftelijk bericht dat er sprake was van onbevoegde toegang tot het netwerk van de softwareleverancier. Op 27 maart bevestigde deze leverancier dat er daadwerkelijk data is ontvreemd. Dit betreuren wij zeer en wij hebben onze opdrachtgevers hierover ingelicht. Wij weten nog niet wat er exact is ontvreemd. Op dit moment loopt het onderzoek om te achterhalen welke gegevens door onbevoegden zijn bekeken of ontvreemd.

Wij doen er de komende tijd alles aan om onze opdrachtgevers zo goed mogelijk te blijven informeren. We vinden het zowel voor onze opdrachtgevers als voor hun klanten die medewerking hebben verleend aan het onderzoek, uiterst vervelend dat deze situatie is ontstaan.

Lees hier het persbericht over het kort geding van Blauw tegen Nebu

No items found.
No items found.