Cases
Ministerie EZK
Branding & Communication

Stakeholderonderzoek voor een maatschappij in transitie

Nederland staat voor een aantal ingrijpende veranderingen. Denk bijvoorbeeld aan de klimaat- en energietransitie en de digitalisering van de samenleving. Hier hebben en krijgen we allemaal mee te maken. Het heeft impact op onze manier van leven, werken en ondernemen. En daarmee op onze welvaart. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ziet zich zodoende geplaatst voor een aantal grote maatschappelijke opgaven.

Uitdaging

EZK beseft dat het deze verantwoordelijkheden niet aan kan zonder intensief samen te werken met externe stakeholders. Voor een impactvolle samenwerking is het van groot belang dat je weet wat er van je verwacht wordt, welke rol stakeholders je toedichten, hoe je die in hun ogen invult en hoe de relatie wordt ervaren.

Visie

Oplossing

Constructieve gesprekken op gelijkwaardig niveau

Blauw heeft een kwalitatief stakeholderonderzoek uitgevoerd en is in gesprek gegaan met 38 stakeholders die op strategisch en tactisch niveau samenwerken met EZK. Het betroffen onder andere bestuurders van bedrijven, brancheorganisaties, koepels en maatschappelijke organisaties/ NGO’s maar ook experts van kennisinstituten en andere overheden. In dit type gesprekken zijn we ons zeer bewust van het belang van de stakeholderrelatie. Daarom bereiden we ons altijd goed voor zodat we met recht ‘een goed gesprek’ kunnen voeren. Het gaat daarbij ook om aanvoelen en inleven. De kennis van de onderzoekers over de beleidsterreinen van EZK brachten de gesprekken op een hoog en gelijkwaardig niveau. Dit resulteerde in constructieve gesprekken waarin stakeholders zich uitspraken over hun beeld van EZK, de manier waarop het ministerie volgens hen invulling geeft aan zijn taken en de stakeholderrelatie.

Resultaat

Stakeholderonderzoek doe je samen

Gedurende het gehele traject hebben de onderzoekers intensief samengewerkt met het projectteam van EZK. Zo was er elke week een online meeting om de stand van zaken te bespreken en een update te geven van de gesprekken. Ook in de voorbereiding is er veelvuldig contact en overleg geweest om de interne organisatie te betrekken. Bijvoorbeeld om te bepalen welke stakeholders te selecteren in het onderzoek. In korte tijd was er een relatie op basis van vertrouwen opgebouwd, waarin vanuit een partnership gewerkt werd.

Stakeholdermanagement optimaal inrichten

Het onderzoek heeft EZK rijke inzichten gegeven voor de aanscherping van de eigen rol en werkwijze. Naast aanbevelingen op het vlak van organisatieontwikkeling heeft het onderzoek ook handvatten opgeleverd om het stakeholdermanagement zo optimaal mogelijk in te richten. EZK weet nu welke rol het moet pakken om de maatschappelijke transities in samenwerking met stakeholders te begeleiden en om deze succesvol te laten landen. De SWOT analyse die we daarbij maakten helpt EZK bij het doorvertalen van de inzichten naar concrete acties.

Meer over deze

case

Uitgelichte

expertise

Benieuwd of we iets voor jou kunnen betekenen?

Nicole Remmers
Nicole Remmers
Nicole.Remmers@blauw.com