Cases
Autodrop
Product Development

Hoe kan autodrop opvallen in het chaotische winkelschap?

Familiebedrijf Concorp is een specialist in zoetwaren met meer dan 50 jaar ervaring in suikerwerk. Concorp heeft een uitgebreid merkenportfolio dat onder andere bestaat uit: Fisherman’s Friend, Skittles én Autodrop. Voor dit onderzoek ligt de focus op dat laatste merk. Autodrop bestaat uit drop en snoep in de in de vorm van autootjes in een hersluitbaar doosje. Hun slogan is een inmiddels een echte klassieker: Autodrop, zo lekker het zou verboden moeten worden.

Uitdaging

Inzicht in de houding en het gedrag van de consument ten aanzien van Autodrop en evaluaties van verschillende materialen

De snoepcategorie en daarmee het merk Autodrop staat voor een aantal uitdagingen. De categorie kenmerkt zich door een hoge impulsgevoeligheid, waarbij Autodrop zeker geen uitzondering is. De Cadillacs is het best verkochte snoepje van Nederland en dat willen ze graag verder uitbouwen.

Om relevant te blijven wil Autodrop inzicht in:

 • De perceptie van het merk
 • Optimalisatie van het assortiment en de verpakking
 • Het verbeteren van de presentatie in het winkelschap vanuit de perceptie van de consument

Visie

Om inzicht te verkrijgen in dit brede vraagstuk is een kwalitatief onderzoek gedaan in de vorm van twee groepsdiscussies, waaraan users en non/light users van Autodrop deelnamen. Een groepsdiscussie biedt mogelijkheid om een breed aantal onderwerpen te bespreken en om met elkaar na te denken over merkverbeteringen (verpakking, proposities).

Als vervolg op het kwalitatief onderzoek hebben we via de onderzoekstool van SPRINT een agile concepttest gedaan van twee verpakkingsdesigns. Dit kwantitatieve onderzoek onder 200 consumenten biedt de mogelijkheid om de argumentatie vanuit het kwalitatief onderzoek met cijfers te ondersteunen.

Oplossing

Methode: kwalitatief onderzoek onder twee focusgroepen

Focusgroepen zijn de ideale methode om dit brede vraagstuk te verkennen:

 • Een focusgroep is zeer geschikt veel onderwerpen te behandelen en om nieuwe ideeën te toetsen en te optimaliseren.
 • Een groep biedt de mogelijkheid om langer met consumenten in gesprek te gaan en zo meer onderwerpen te bespreken.
 • De groepsdynamiek biedt voldoende ruimte om individuele meningen te geven en met elkaar te verkennen.
 • Hierdoor ontstaan nieuwe reacties wat een diversiteit aan inzichten oplevert.

Tijdens de groepsdiscussies zijn de volgende onderwerpen besproken:

Brand Assets - welke merkelementen (zoals logo en slogan) herkennen de respondenten en welke merkkenmerken zijn uniek voor Autodrop. Dit geeft inzicht in welke elementen Autodrop moet behouden.

Photosort - De volgende stap is het bespreken van de beeldvorming rondom het merk Autodrop.

Natural grouping - Om goed te begrijpen hoe men tegen de categorie aankijkt, kun je de focusgroepen een aantal (snoep)producten in groepen in laten delen. Dit helpt inzichten te krijgen in hoe consumenten verschillende soorten producten ten opzichte van elkaar en binnen het umfeld positioneren en hoe zij de markt/categorie structureren. Dit geeft argumentatie om een visie voor het winkelschap op te baseren.

Evaluatie verpakkingsdesign – Snoep is veelal een impulsaankoop en de concurrentie is groot. Daarom is het van groot belang dat het design (en het logo) opvallend is, maar vooral opvallend binnen de schapcontext. Dit evalueren we aan de hand van schapsimulaties waarin de verpakkingen in het gepaste umfeld worden geplaatst.

Dit onderzoek geeft Concorp handvatten om zich met het Autodrop design te onderscheiden van de concurrentie en op te vallen in het chaotische winkelschap.

Kwantitatieve validatie binnen 24 uur

Om te valideren dat de uitkomsten van de groepsdiscussies representatief zijn voor het Nederlands publiek is er vervolgens een verpakkingstest uitgevoerd. De Agile onderzoekstool van SPRINT maakt het mogelijk binnen 24 uur verpakkingstesten uit te voeren onder Nederlands publiek. In de test zijn de designs onder een bredere doelgroep getoetst op:

 • Aantrekkelijkheid
 • Onderscheidendheid
 • Geloofwaardigheid
 • Passendheid bij Autodrop
 • Aankoopintentie
 • Verbeterpunten
 • Verwachting van succes

Resultaat

Meer over deze

case

Uitgelichte

expertise

Benieuwd of we iets voor jou kunnen betekenen?

Nienke Vreugdenhil
Nienke Vreugdenhil
Nienke.Vreugdenhil@blauw.com