Cases
Cardano
Customer Experience

Vinger aan de pols houden bij je klanten in onzekere tijden

In 2026 komen er veranderingen in het pensioenstelsel. Voor Cardano was dat de aanleiding om opnieuw met haar klanten in gesprek te gaan over hun dienstverlening. Cardano wil juist in deze tijden van verandering haar klanten van extra service voorzien en de transitiefase zo goed mogelijk doorkomen. De inzichten van ons klanttevredenheidonderzoek geven Cardano aanknopingspunten om de klantrelatie te verstevigen.


Uitdaging

Cardano is actief in de pensioenwereld en helpt pensioenfondsen en verzekeraars met het beheersen van hun risico’s. Net als 5 jaar geleden hebben wij voor Cardano een klanttevredenheid onderzoek uitgevoerd door middel van interviews met klanten. Juist in deze tijd van verandering vindt Cardano het namelijk belangrijk om vinger aan de pols te houden met klanten en te weten wat er bij hen speelt.

Visie

Om een goed beeld te krijgen van de ervaringen van klanten met de dienstverlening van Cardano hebben wij gesproken met twee belangrijke stakeholders binnen hun klantenbestand, te weten:

  • CEO’s/Chief Investment Oficers
  • Pensioenfondsbestuurders.

Oplossing

Beide groepen stakeholders behoren tot C-level niveau, voor wie Blauw de Business Lounge heeft ontwikkeld. Dit zijn gesprekken gevoerd door onze senior onderzoekers met een consultancy profiel, zodat op hoog niveau van gedachten gewisseld kan worden en waarin veel ruimte is voor inbreng van de klanten zelf.

Om op dit niveau een volwaardig gesprekspartner te zijn, in de -gecompliceerde wereld van het risicomanagement, is vooraf door middel van een expertsessie georganiseerd waarin onderwerpen, zoals de dienstverlening van Cardano, het vocabulaire in deze niche, de aankomende veranderingen in de pensioenwereld en de algemene trends en ontwikkelingen in de markt aan bod kwamen. Een plenaire kick-off met accountmanagers zorgde ervoor dat alle klanten met dezelfde achtergrondinformatie uitgenodigd zouden worden voor het onderzoek.

Resultaat

Het klanttevredenheidsonderzoek heeft Cardano een goed beeld gegeven van waar klanten staan in relatie tot de aankomende veranderingen en wat klanten van Cardano verwachten. Voor Cardano mooie uitgangspunten om de relatie met hun klanten te versterken.

Meer weten over onze klanttevredenheidsonderzoeken? Lees hier meer

Meer over deze

case

Uitgelichte

expertise

Benieuwd of we iets voor jou kunnen betekenen?

Maarten van den Broek
Maarten van den Broek
Maarten.vandenbroek@blauw.com