Cases
Gemeente Rotterdam
Branding & Communication

Hoe kan de Gemeente Rotterdam de stad verder verduurzamen?

Communiceren over complexe en moeilijke onderwerpen is altijd een uitdaging. Hoe zorg je ervoor dat de boodschap begrijpelijk is voor de doelgroep? Op welke manier wil de doelgroep informatie ontvangen en hoe evalueren zij jouw website? De Gemeente Rotterdam stelde zichzelf deze vragen ook met betrekking tot het onderwerp duurzaamheid. De Gemeente wil inwoners en ondernemers helpen bij verduurzamen, maar dan moet de benodigde informatie wel goed te vinden zijn.

Uitdaging

De Gemeente Rotterdam is bezig met het optimaliseren van hun onlinestrategie: waar staat de informatie voor specifieke doelgroepen en hoe kan de klantreis het beste ondersteund worden? Met de aanpassing en samenvoeging van een aantal websites, moet informatie duidelijker aangeboden worden met een concreet handelingsperspectief voor ondernemers en bewoners.

Visie

De Gemeente Rotterdam heeft Leene Communicatie gevraagd om met hun expertise deze wens te verwezenlijken en Leene Communicatie vroeg Blauw om deze punten onder de loep te nemen. Met een Research Community zijn wij in gesprek gegaan met de doelgroep om inzicht te krijgen in wat inwoners en ondernemers vinden van verduurzaming en hoe zij de huidige informatie en website beoordelen.

Het doel is om een duidelijke informatievoorziening over duurzaamheid te ontwikkelen met een concreet handelingsperspectief. Zo kan Rotterdam verder aan de slag met het verduurzamen van de stad. De website van de Gemeente Rotterdam dient zo optimaal mogelijk ingericht te worden om effectief in te spelen op de behoeften van de inwoners en ondernemers.

Met dit onderzoek wil de Gemeente Rotterdam inzicht krijgen in:

  • Op welke manier Rotterdammers zelf al bezig zijn met duurzaamheid;
  • Of en hoe Rotterdammers op zoek gaan naar informatie over verduurzaming;
  • Wat zij van de huidige website vinden en welke optimalisatiemogelijkheden er zijn

Oplossing

De diepte in met Rotterdammers

Om in beeld te brengen hoe Rotterdammers aankijken tegen verduurzaming en het zelf verduurzamen van hun stad, hebben wij een Research Community opgezet onder inwoners die geïnteresseerd zijn in het isoleren van hun huis en onder inwoners die in een aardgasvrije pilotwijk wonen. Met minimaal 20 deelnemers per groep hebben wij in korte tijd de verschillende doelgroepen kunnen spreken en een verdiepend beeld gecreëerd.

Onze focus tijdens deze community lag op de volgende punten:

  • Het oriëntatieproces van de doelgroep in het thema duurzaamheid (waar denken ze aan bij duurzaamheid, aan welke informatie hebben ze behoefte, waar en hoe zoeken ze naar die informatie en hoe willen ze geïnformeerd worden?)
  • De huidige website 010duurzamestad.nl en hoe zij deze beoordelen (beschrijven van ervaringen tijdens het zoeken, wat vinden ze goed aan de website en informatie, wat kan beter, hoe navigeren ze en kunnen ze op basis van de informatie verdere stappen ondernemen?)
  • Het toetsen van de website op een aantal KPI’s (gebruiksvriendelijkheid, aantrekkelijkheid, navigatie, geloofwaardigheid, relevantie)

Resultaat

De inzichten gaven Leene Communicatie handvatten voor het verder ontwikkelen van de nieuwe onlinestrategie en hielpen in het verder bepalen van de gewenste communicatiestrategie voor de Gemeente Rotterdam.

Meer over deze

case

Uitgelichte

expertise

Benieuwd of we iets voor jou kunnen betekenen?

No items found.