Cases
Inholland
Branding & Communication

Inholland: stakeholderonderzoek

Er is geen enkele onderwijsinstelling die zonder een goede samenwerking met het bedrijfsleven kan. Zeker als studenten de geleerde kennis in praktijk moeten brengen is het werkveld een noodzakelijk onderdeel. Inholland heeft ditzelfde idee en wil langdurige samenwerkingen met het bedrijfsleven aangaan en behouden. Om dit te bereiken is het belangrijk om inzichtelijk te maken hoe het bedrijfsleven tegen onderwijsinstellingen aan kijkt, en in dit geval in het bijzonder Inholland.

Uitdaging

 • Hoe kent het bedrijfsveld de onderwijsinstelling?
 • Wat zijn hun ervaringen met de onderwijsinstelling?
 • Waar liggen kansen voor een langdurige samenwerking?

Blauw is gevraagd om deze punten onder de loep te nemen. Met een stakeholderonderzoek zijn wij in gesprek gegaan met zakelijke relaties van Inholland om waardevolle en inzichtelijke resultaten te creëren voor de verdere ontwikkeling van een duurzame samenwerking.

Visie

Wat wil Inholland met het onderzoek bereiken?

Inholland wil een waardevolle partner zijn voor het bedrijfsleven en verwacht dit ook andersom van het bedrijfsleven. Met een scherpe positionering wil Inholland effectief inspelen op de criteria die de zakelijke markt hanteert in de keuze voor een samenwerkingsverband met een onderwijsinstelling. Om de samenwerking te versterken en de kansen aan te grijpen deze verder uit te breiden, heeft Blauw zichzelf als doel gesteld om inzicht te krijgen op welke basis het bedrijfsleven keuzes maakt in mogelijke samenwerkingspartners in het onderwijs.

 • Welke eigenschappen dient het onderwijs te hebben om een waardevolle samenwerkingspartner te vormen voor het bedrijfsleven?
 • Welke normen en waarden spelen voor bedrijven een belangrijke rol in het keuzeproces?

Oplossing

De diepte in met zakelijke partners

Om in beeld te brengen hoe het bedrijfsleven aankijkt tegen een samenwerking met het onderwijsveld, zijn wij in gesprek gegaan met diverse zakelijke relaties van Inholland verspreid door Nederland. De branches waarin deze bedrijven actief zijn varieert van cultuur tot financieel en van onderwijs tot ICT. Een breed palet, verspreid over de breedte van Nederland. Om deze gesprekken zo efficiënt mogelijk aan te pakken, hebben we deze uitgevoerd door middel van 25 individuele telefonische interviews. Op deze manier hebben wij in korte tijd de verschillende bedrijven weten te spreken en een verdiepend beeld kunnen creëren van de individuele opvattingen.

Onze focus tijdens deze gesprekken ligt op de volgende punten:

 • Het beeld en de verwachtingen die bedrijven hebben in de samenwerking met het onderwijsveld.
 • De ervaringen op het gebied van samenwerking met onderwijsinstellingen, en in het bijzonder de ervaringen met Inholland.
 • Welke belangrijke criteria of elementen een rol hebben gespeeld in de uiteindelijke keuze voor een samenwerkingsverband met een onderwijsinstelling. Hier zijn wij ingegaan de oriëntering voorafgaand aan het keuzeproces tot de uiteindelijke keuze.
 • Tot slot zijn wij ingegaan op de voor Inholland relevante normen en waarden, waarin we op zoek zijn gegaan naar herkenning en waardering hiervan onder de bedrijven.

De inzichten die zijn gegenereerd naar aanleiding van bovenstaande punten, helpen Inholland verder in het bepalen van een effectieve (communicatie)strategie en een aansprekende positionering richting de zakelijke markt.

Resultaat

Conclusie: Inholland als onmisbare factor voor het bedrijfsleven

Het onderwijs is een onmisbare en waardevolle samenwerkingspartner. Bedrijven willen niet zonder en kunnen ook niet zonder. Inholland is één van deze belangrijke partners die het werkveld niet wil missen. De bedrijven verwachten dat Inholland zich proactief opstelt en initiatief neemt om het gesprek aan te gaan. Om vervolgens samen op zoek te gaan naar kansen en een langdurige samenwerking te bevorderen. Er is geen reden voor het bedrijfsleven om de samenwerking te stoppen, dit leidt alleen maar tot een gemis van waardevolle kennisdeling- en ontwikkeling met en door docenten en studenten. De toekomst van het bedrijfsleven vraagt om inbreng van het onderwijsveld en andersom geldt hetzelfde. Dit maakt hen twee onlosmakelijk verbonden partners.

Wil jij weten hoe belanghebbenden tegen jouw organisatie aankijken?

Laat een stakeholderonderzoek uitvoeren. Hiermee test je eenvoudig:

 • Welke (positieve) beeldvorming stakeholders hebben ten aanzien van de organisatie.
 • Hoe tevreden zij zijn en welke verwachtingen zij hebben over de relatie en de samenwerking.
 • Hoe tevreden stakeholders zijn over de prestaties en de dienstverlening van de organisatie.
 • Hoe de communicatie vanuit de organisatie wordt geëvalueerd.

Meer over deze

case

Uitgelichte

expertise

Benieuwd of we iets voor jou kunnen betekenen?

Nicole Remmers
Nicole Remmers
Nicole.Remmers@blauw.com