Conjunct Meten

Conjunct meten is geschikt voor het optimaliseren van je prijs binnen je concurrentieveld of wanneer je verschillende varianten van je product (met verschillende productfeatures) wilt prijzen ten opzichte van elkaar (en de markt).

Conjunct meten Blauw Research
Over
Conjunct Meten

Wat vinden klanten het belangrijkste aan je product/dienst?

De meerwaarde van producteigenschappen brengen wij in kaart door het uitvoeren van een conjunctonderzoek, ook wel 'vignetten' onderzoek of 'stated preference' genoemd. Met de resultaten weet je precies wat jouw klanten het belangrijkst vinden aan jouw product en/of dienst. Die informatie is onontbeerlijk om een gefundeerde beslissing te nemen over de juiste samenstelling van je product.

Hoe kun je je product het beste opbouwen?

Consumenten maken vaak een keuze voor een product op basis van verschillende factoren. Bij conjunct meten laten we respondenten steeds een keuze maken tussen producten die zijn opgebouwd uit andere factoren en daardoor kunnen we de waarde van iedere factor achterhalen. Een conjunct analyse laat zien hoe je product het beste kan worden opgebouwd om het juiste marktaandeel te realiseren.

Je krijgt met conjunct meten antwoord op vragen zoals:

  • Wat is de premium prijs die ik voor mijn merk mag rekenen?
  • Wat zijn de extra features of een productclaim waard?
  • Moet ik investeren in extra snelheid of een groter model?

De resultaten van conjunct onderzoek zijn uitermate geschikt om als basis te dienen voor (behoefte) segmentatie. Je kunt de markt in kleinere groepen mensen opdelen die min of meer dezelfde behoeften hebben.

No items found.

Meer weten over conjunct meten?

Binne Heida
Business Lead Product Development
Binne Heida